Connect with us

Jamii

Je, Tume Huru ya Uchaguzi ni suluhisho ya changamoto za Katiba nchini?

Published

on

Mjadala wa kumalizia mchakato wa katiba mpya umeibuka katika siku za hivi karibuni. Asasi na makundi mbalimbali ya kijamii yameanza kujaribu kupaza sauti zao wakishauri na kuomba tuweze kukamilisha mchakato wa katiba mpya na tuwape Watanzania katiba mpya ambayo, kwanza waliahidiwa na utawala uliopita wa Chama cha Mapinduzi, pia katiba ambayo itakidhi mazingira mapya na changamoto za sasa.

Dhumuni la andiko hili ni kujaribu kujadili uhusiano wa katiba yetu tuliyo nayo sasa na Uchaguzi ‘Huru na wa Haki’. Swali kubwa la msingi ambalo naomba Watanzania wote tulitafakari kwa makini bila ushabiki wa itikadi za vyama.

Je, tutaweza kuwa na uchaguzi huru na wa haki kwa katiba yetu kama ilivyo sasa? Mimi sina jibu la wazi la swali hilo. Naomba nijaribu  kuangalia na kujadili maeneo kadhaa ambayo yanaweza kutupa picha kama tunaweza kuwa na uchaguzi wa bora kwa kutumia katiba iliyopo.

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwaka 1977, inataja sifa za kuchaguliwa kugombea Urais, Ubunge na Udiwani. Moja ya sifa hizo ni kuwa ili uweze kugombea nafasi hizo ni lazima uwe mwanachama, na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa.

Huwezi kuomba kupigiwa kura na wananchi wenzako iwapo wewe si mwanachama wa chama cha siasa na uliyependekezwa na chama cha siasa. Katiba yetu ndio inasema hivyo.

Haki ya kugombea kwenye uchaguzi wamepewa wale tu ambao ni wanachama wa vyama vya siasa na wameteuliwa kuwa wagombea wa vyama vya siasa pekee. Je, katika nchi yetu ya Tanzania, wanachama wa vyama vya siasa ni wangapi? Naweza kubashiri kuwa hawazidi milioni kumi. Hivyo hawa ndio wana haki ya kugombea nafasi mbalimbali za siasa.

Watanzania wote waliobaki wamenyimwa haki ya kugombea kama wagombea binafsi. Inakadiriwa kuwa Watazania sasa wanakaribia takribani milioni 54, ukitoa hao wanachama wa vyama mbalimbali na ambao hawajatimiza miaka 18, wote waliobaki hawana haki ya kugombea.

Nakuachia msomaji upige hesabu ni Watanzania wangapi wamenyimwa haki yao ya Uraia. Watanzania hawa, wanalazimishwa kuwa wanachama wa vyama vya siasa. Pia tukumbukuke kuwa katiba yetu hiyo hiyo inasema ni hiari ya mwananchi kujiunga au kutojiunga na chama chochote cha siasa.

Ningetamani haki ya kugombea kwenye uchaguzi isiwe kwa wagombea walioteuliwa na vyama pekee. Wagombea binafsi wawe na haki ya kugombea kwenye uchaguzi wowote wa Muungano au wa Zanzibar, kama ilivyoaninshwa kwenye makubaliano ya kimataifa kuhusu Haki za Kiraia na Kisiasa pamoja na Hati ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Hili eneo mojawapo ambalo yatupasa kulitazama kama tunataka kuwa na uchaguzi bora na wa haki. Rasimu ya Warioba pia ililiona hili na ilipendekeza wagombea binafsi waruhusiwe.

Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inasema: ‘Hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote lililotendwa na Tume ya Uchaguzi katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii.’ Aidha katiba pia inasema kuwa:

‘Iwapo mgombea ametangazwa na Tume ya Uchaguzi kwamba amechaguliwa kuwa Rais kwa mujibu wa ibara hii, basi hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kwake.’

Vipengele hivi vya katiba navyo hatuna budi kuvitazama kwa makini. Kwa maneno mengine, katiba zote mbili, ya Muungano na ya Zanzibar, kwa sasa hazitoi haki ya kupinga matokea ya uchaguzi wa Rais.

Ni vyema katiba zetu zote mbili zikatoa haki ya kulalamikia matokeo ya uchaguzi wa Rais. Haki hii inapaswa kuwepo kisheria kulingana na kanuni za kimataifa za uendeshwaji uchaguzi wa kidemokrasia. Suala hili katika Tume ya Jaji Warioba katika rasimu yao pia walikuja na hitimisho la kuruhusu matokeo ya Urais yaweze kupingwa.

Kama mtakavyokumbuka kuwa Rasimu ya Warioba ilipendekeza tuwe na Tume Huru ya Uchaguzi. Na ilipendekeza namna ya kuipata tume huru ya uchaguzi. Hivyo, ni wazi kuwa Katiba yetu ya sasa haiwezi kutupa Tume Huru ya uchaguzi ambayo si tu itaaminika bali itaonekana inatenda haki.

Katiba yetu ya sasa inampa mamlaka Rais wa nchi kuteua Mwenyekiti wa Tume, Makamu Mwenyekiti wa Tume na Makamishna wote wa Tume. Hali hii imekuwa ikilalamikiwa na vyama vingine kuwa utaratibu huu hautupi Tume Huru. Tume ya uchaguzi imekuwa ikilalamikiwa sana kuwa haitendi haki kwa vyama vyote. Ni wakati muafaka sasa kulitazama hili hili ili tuweze kuwa na uwanja sawia wa ushindani.

Mapendekezo yaliyomo katika rasimu ya Warioba yanaweza kujaribu kutibu tatizo hili. Pia ni vyema Tume hii ikawa na watendaji wake katika ngazi zote hadi ngazi ya chini kabisa badala ya kuwa na mfumo katika ngazi ya kitaifa tu. Tume isiendelee kuwatumia Wakurugenzi katika majimbo ambao ni wateule wa Rais na wanawajibika kwake. Ili tuwe na uchauzi bora, tunahitaji Tume Huru ya Uchaguzi.

Jitihada za dhati zinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kuwa taasisi za utendaji wa serikali kama vile Jeshi la Polisi, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na shirika la habari la Utangazaji zote zinatoa haki sawa kwa vyama vyote na kwa wagombea wote. Vyama vyote vipate nafasi sawa ya kuwafikia wapiga kura na kunadi sera zao. Wapate muda sawa katika vyombo vya habari. Muhimu zaidi kuwe na mijadala ya kina kuhusu changamoto zetu na utatuzi wake na pia wananchi wapewe fursa ya kuuliza maswali, kuomba ufafanuzi na kutoa maoni yao.

Katika uchaguzi uliopita tuliona Umoja wa Katiba ya Wananchi (UKAWA) uliweza kumsimamisha mgombea mmoja. Lakini bado hatujawa na utaratibu mzuri wa kisheria unaoruhusu vyama vya siasa kuunda na kusajili umoja wa kiuchaguzi na kuwa na wagombea wa pamoja.

Kama tunakumbuka mgombea mwenza alilazimika kutoka katika chama chake na kujiunga na chama kingine ili kukidhi matakwa ya kisheria. Ili tuwe na uchaguzi usiokuwa na mawaa, ni vyema sheria ikaruhusu na ikaweka bayana, hususani kwa uchaguzi wa Urais ambapo wagombea wawili wanateuliwa kwa tiketi moja kwa nafasi za Rais na Makamu wa Rais.

Hata hivyo, tufanya rejea ya baadhi ya sheria na matumizi ya baadhi ya vipengele vya makosa ya kimtandao ambavyo wadau wengi wamekuwa wakipiga kelele kuwa vinapunguza uhuru wa kuongea na kutoa maoni yao.  Tukiyarekebisha haya na mengine uchaguzi wetu utakuwa wa kidemokrasia zaidi.

Mwandishi: Selemani Rehani

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Afya

Watumishi wa afya 200 kupatiwa mafunzo ya utoaji dawa ya usingizi kuokoa maisha wajawazito

Published

on

Kufuatia upungufu wa wataalamu wa dawa za usingizi (anaesthesia), serikali itatoa mafunzo ya dawa za usingizi kwa watumishi wa afya 200 katika vituo vya afya vya upasuaji wa dharura kwa akina mama wajawazito.

Hatua hiyo inakuja ikiwa imepita miezi 6 baada ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili (MUHAS) kutangaza kuanza kutoa shahada ya dawa ya usingizi (Bsc. Anaesthesia Nursing).

Katika taarifa iliyotolewa na Kitengo cha Mawasiliano serikalini cha Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, inaeleza kuwa mafunzo hayo yatatolewa sambamba na uboreshaji wa huduma ya upasuaji wa dharura kwa wajawazito ili kuokoa maisha ya wanawake na watoto ambao hufariki kwa kosa huduma muhimu za uzazi kwenye vituo vya afya.

“Mkakati wa kuhakikisha huduma za afya kwa akina mama wajawazito zinakuwa salama na uhakika kwa kuandaa rasilimali watu, miundombinu ya majengo na vifaa vitakavyowezesha huduma hizi ikiwemo upasuaji wa dharura kwa akina mama wajawazito wakati wa kujifungua,” imeeleza taarifa hiyo.

Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, vifo 556 vitokanavyo na uzazi kwa kila viumbe hai 100,000 huripotiwa kila mwaka katika maeneo mbalimbali nchini. Maana yake ni kwamba watoto na wajawazito hufariki hasa wakati wa mama akijifungua.

Aidha, serikali itaboresha vituo vya afya 288 vya serikali vilivyopo nchini ili kuviwezesha kutoa huduma ya dharura ya upasuaji kwa wajawazito ambapo waaguzi katika vituo hivyo watapatiwa mafunzo ya dawa za usingizi ili kuokoa maisha ya akina mama na watoto wachanga.

Utekelezaji wa mafunzo hayo ni matokeo ya ushirikiano wa Wizara ya Afya na Mfuko wa Pamoja wa Afya ambapo zaidi ya sh1,079 bilioni zimepatikana kufakisha mafunzo hayo ya dawa ya usingizi kwa wauguzi na matabibu waliopo kwenye vtuo vya afya nchini.

“Fedha hizo zitasomesha watumishi wapatao 200, kati ya watumishi hao 100 watapata mafunzo yao katika Hospitali ya Taifa Muhimbili na MOI, watumishi 50 watafanya mafunzo katika hospitali ya KCMC, na 50 watafanya mafunzo hayo kwenye hospitali ya Bugando,” imefafanua taarifa ya wizara.

Lengo la serikali ni kuhakikisha ifikapo 2019 na kabla ya 2020 vituo vyote vya afya vinavyomilikiwa na serikali vinakuwa na watumishi maalum wa kutoa huduma ya dawa ya usingizi kwaajili ya wapasuaji wasiopungua wawili kwa kila kituo.

Mafunzo hayo ya mwaka mmoja ni mpito wakati serikali ikiendelea kukamilisha taratibu za kurasimisha utoaji wa shahada ya kwanza ya kutoa dawa ya usingizi katika Chuo cha MUHAS katka mwaka huu wa 2018/2019.

Hali halisi ya huduma ya dawa za usingizi nchini
Takwimu za wizara ya Afya zinaonyesha kuwa kuna upungufu mkubwa wa madaktari wenye utaalamu wa kutoa dawa ya usingizi hasa wakati wa huduma ya upasuaji ambapo kwa sasa waliopo ni asilimia 1.2 tu ya mahitaji yote.

Ili kuweza kukidhi mahitaji yote ya huduma hiyo wanahitajika madaktari 2000, lakini waliopo sasa ni madaktari 30 pekee.

Kufuatia changamoto hiyo Januari 31, mwaka huu wadau mbalimbali wa afya na elimu walikutana na kujadili namna ya kuondoa changamoto hiyo na kupendekeza mtaala utakaotumika kufundishia kozi ya Aesthesia kabla ya kuupeleka kwa Tume ya Vyuo Vikuu Nchini (TCU).

” Ni kweli kumekuwepo kwa changamoto hiyo ya watalaamu wa dawa hizo lakini sasa mpango huu ukikamilika maana yake tutaongeza idadi ya madaktari kamili maana hawa waliopo wengi ni wale ambao wamesoma kozi kwa mwaka mmoja au miwili.

” Mafunzo yakianza kutolewa hapa chuoni Muhimbili wataweza kuchukua wanafunzi 200, Bugando 50 na KCMC 50 jambo ambalo litaongeza idadi kubwa ya watalaamu ili kuweza kufikia lengo letu la kuwa na wataalamu 2000 nchi nzima,” alinukuliwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Jinsia, Wazee na Watoto, Dk Mpoki Ulisubisya.

Continue Reading

Jamii

Waziri Mkuu Majaliwa: Hatutangazi nyongeza ya mshahara hadharani kuepusha athari kwa jamii

Published

on

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa ameweka wazi kuwa serikali haitatangaza nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa umma hadharani ili kuepusha athari kwa jamii ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa.

Akizungumza leo Bungeni wakati akijibu swali la Mbunge wa viti maalumu (CHADEMA), Susan Lymo ambaye alitaka kufahamu kwanini Serikali imewanyima au imeshindwa kuwalipa watumishi wa umma nyongeza ya mishahara ambayo ni haki yao ya msingi kulingana na miaka waliyokaa kazini.

Akijibu swali la Mbunge huyo, Waziri Mkuu Majaliwa amesema Serikali ina utaratibu wa kutoa nyongeza ya mishahara kwa watumishi wake lakini haitangazi kwa wananchi wote kama ambavyo imekuwa ikifanyika kwenye sherehe za wafanyakazi za Mei Mosi kila mwaka.

Amesema Serikali ikitangaza mishahara hadharani inaweza kusababisha usumbufu kwa watu wasio watumishi wa umma na inaweza kupandisha bei ya bidhaa na kuathiri mwenendo wa mahitaji ya wananchi sokoni.

Nyongeza za mishahara ambazo zinatangazwa hadharani, mara nyingi zina athari yake sio kwamba Serikali haikusudii kutoa nyongeza ya mshahara kwa mwaka, lakini unapotumia Mei Mosi kutangaza nyongeza ya mshahara unaleta athari kwenye jamii kwasababu vitu vinaweza vikapanda bei, vikawasumbua hata na wananchi ambao hawalipwi mshahara,” amesema Waziri Mkuu.

Amebainisha kuwa siyo lazima Serikali itangaze hadharani kila inapoongeza mishahara kwa watumishi wa umma lakini ifahamike kuwa Serikali ina utaratibu wake mzuri wa kuboresha stahiki za wafanyakazi wake kila mwaka.

Suala la nyongeza ya mishahara liko Serikalini na Mhe Rais ameishawahakikishia wafanyakazi atawaongeza mishahara na sio lazima litangazwe hadharani. Mshahara ni suala la mtu binafsi hata ukiongezwa leo kuwa tumeitangaza leo tumeongeza mshahara kwa kiwango hiki. Ukifanya hivi tayari umeleta kupanda kwa gharama’” amebainisha Waziri Mkuu.

Ameongeza kuwa mkakati wa Serikali ni kupunguza gharama za mahitaji kwenye masoko ili kuzuia mfuko wa bei za bidhaa.

Hata hivyo, Waziri Mkuu Mjaliwa amesema Serikali inaendelea kufanya sensa ya watumishi wote nchi nzima na zoezi hilo likikamilika itaboresha nyongeza ya mwaka, nyongeza ya mishahara na upandishaji wa madaraja.

Awali katika swali lake, Mbunge Lyima amesema Serikali inakiuka Sheria ya Utumishi wa Umma ya kuwapatia watumishi stahiki zao na kuwapunguzia motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi katika maeneo yao ya kazi na kuathiri mafao baada ya kustaafu.

Hoja ya Mbunge huyo ni muendelezo wa malalamiko ya watumishi dhidi ya Serikali kwamba hawajapata stahiki zao tangu ilipoanza zoezi la ukakiki wa watumishi wa umma mwaka 2015. Katika zoezi hilo watumishi zaidi ya 9,000 walibainika kutokukidhi vigezo vya utumishi na hivyo kuondolewa kazini.

Huenda kauli aliyoitoa Waziri Mkuu leo Bungeni inaweza ikatofautiana na ile ya Rais John Magufuli aliyoitoa wakati wa sherehe za Mei Mosi, 2018 mijini Iringa ambapo alinukuliwa akisema hawezi kutoa nyongeza ya mishahara akidai Serikali haina fedha.

Kwangu mimi ninafikiria hizi pesa tunazotoa kwa ajili ya elimu bure ni nzuri kuliko fedha hizo kuzipeleka kuongezea mishahara, naona bora kuwapa mikopo wanafunzi wa vyuo vikuu kuliko kuongezea wafanyakazi mishahara,

Nikisema nitaongeza hizo pesa mimi nitazitoa wapi? naogopa kusema uongo. Hata mimi napenda kupandishiwa mshahara lakini kwa hali halisi ya sasa hivi lazima niwaeleze ukweli,” alinukuliwa Rais Magufuli.

Hata hivyo alibainisha kuwa kabla ya kuondoka madarakani ataboresha maslahi ya wafanyakazi wa umma, “Nawaahidi, kipindi changu cha urais hakitaisha kabla sijapandisha mishahara kwa wafanyakazi, kupandisha kwangu haitakuwa kwa shilingi elfu kumi, itakuwa ni kupandisha kwelikwel.”

Continue Reading

Jamii

Maaskofu KKKT wapewa siku 10 kufuta waraka

Published

on

Serikali imetoa siku 10 kwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania (KKKT), kuufuta kwa maandishi waraka wao waliotuoa Machi 24 mwaka huu na kisha kuujulisha Umma kwa njia mbalimbali walizotumia kuusambaza.

Kanisa la KKKT kupitia Baraza lake la Maaskofu lilitoa waraka uliopewa jina la ‘Taifa Letu Amani Yetu’ wakati wa Pasaka ambao mbali na masuala ya kiroho, ulibainisha mambo kadhaa yanayogusa mstakabali wa taifa.

Katika mitandao ya kijamii leo imesambazwa barua yenye kumbukumbu no. SO.748/25 inayoonyesha imeandikwa na Ofisi ya Msajili wa Vyama Wizara ya Mambo ya Ndani kwenda kwa Mwenyekiti /askofu Mkuu wa KKKT iliyoandikwa Mei 30, 2018 ikitoa maelekezo ya kufutwa waraka huo ndani ya siku 10 tangu ilipoandikwa barua hiyo.

Ikiwa na kichwa cha habari ‘Ujumbe wa Baraza la Maaskofu wa KKKT’ barua hiyo inaeleza baraza hilo halitambuliki kisheria katika ofisi ya msajili.

“Unaelekezwa kuufuta waraka husika kwa maandishi na kuujulisha umma kuwa taasisi yako haikuwa na haina uwezo kisheria kufanya kile mlichokifanya. Maandishi hayo yaufikie umma wa Watanzania kwa kupitia vyombo vya habari na njia zingine zilezile zilizotumika kuufikisha waraka ule mliouita ‘Ujumbe wa Baraza la Maaskofu KKKT’.

Hata hivyo, barua hiyo imetoa onyo kali kwa taasisi hiyo dini nchi kutekeleza agizo mara moja la sivyo itachukuliwa hatua za kisheria.

“Maelekezo haya yatekelezwe ndani ya siku kumi tangu kupokea kwa barua hii vinginevyo hatua kali zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi ya taasisi hii,” inasema barua hiyo.

Ikumbukwe kuwa  waraka huo ulisainiwa na maaskofu 27 wa kanisa hilo nchini na kutaja baadhi ya mambo hayo kuwa ni pamoja na utekaji, utesaji, kupotea kwa watu, mashambulizi ya silaha dhidi ya viongozi wa kisiasa, mauaji yenye mwelekeo wa kiitikadi, vitisho, ubambikiziaji wa kesi, na matumizi mabaya ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi.ni hali ya kijamii na kiuchumi, maisha ya siasa, na masuala mtambuka likiwamo suala la Katiba Mpya.

Waraka uliongeza pia kwamba uhuru wa kujieleza, kutoa na kupokea habari umeendelea kutoweka nchini huku ukionya kubanwa na hatimaye kuelekea kupungua kwa uhuru wa Bunge, Mahakama, na Tume ya Uchaguzi, ukisema hatua hii ni pamoja na kudhoofishwa kwa serikali za Mitaa.

Lakini kabla ya KKKT kutoa waraka wao, Kanisa Katoliki nalo lilitoa waraka kama huo likionya baadhi ya mambo ikiwemo uminywaji wa misingi ya demokrasia ya vyama vingi na uhuru wa kujieleza.

Baada ya kusambaa kwa waraka huo, yalijitokeza mambo mengi ikiwemo kutofautiana na kwa mawazo ya wananchi kuhusu wajibu wa viongozi wa dini katika kutoa ushauri, kuonya au kukemea pale mambo yanapoenda mrama.

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa akiwa na Maaskofu wa KKKT

Hata hivyo, barua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti na watumiaji wa mitandao ya kijamii ikizingatiwa kuwa suala hilo lilijadiliwa na kupita, iweje linaibuka tena wakati huu ambapo kuna utulivu na yale mambo waliyoyapigia kelele na maaskofu  yamepungua ikiwemo kuteswa, kupotea kwa watu na vitisho dhidi ya viongozi wa kisiasa.

 

Wananchi bado wanawaamini viongozi wa dini

Wadau mbalimbali wa masuala ya kijamii wamesema kama kweli barua hiyo imetolewa na serikali, inaweza kuchochea taharuki zaidi kwa waumini wa kanisa hilo na wananchi kwasababu linagusa moja kwa moja imani zao.

Amebainisha kuwa bado waumini wengi wana imani na viongozi wao dini na kwamba yale wanayotamka yanakuwa na nia njema kwa jamii yao. Na katika muktadha huo serikali inapaswa kuwa makini ili kuepusha matatizo zaidi yanayoweza kutokea.

Akizungumza na FikraPevu, Katibu wa Jukwaa la Wahariri Tanzania (TEF), Neville Meena amesema kama serikali ilibaini kuna tatizo kwenye usajili wa Baraza la Maaskofu la KKKT ingekaa na wahusika na kulimaliza kuliko kujitokeza hadharani na kuendeleza jambo ambalo limepita.

“Mimi namwamini Mungu kuliko serikali na viongozi wangu wa dini hasa Maaskofu. Hivyo serikali inapaswa kuwa makini na mambo yanayogusa imani za watu. Katika hili walipaswa kutafakari sana jinsi ya kushughulika nalo. Vinginevyo halina afya kwa ustawi wa taifa letu,” amesema Meena.

Amesema Maaskofu walitimiza wajibu wao wa kuonya kabla mambo hayajaharibika na serikali inapaswa kuyafanyika kazi yale yalyotajwa kwenye waraka au kukaa kimya ili kuepusha migongano isiyo na faida kwa taifa.

Continue Reading

Muhimu Kusoma

Copyright © 2020 FikraPevu.com