Connect with us

Uchambuzi

Mfumo wa China ni sahihi kama Tanzania inataka kupiga hatua ya maendeleo

Published

on

KWA muda mrefu kumekuwa na malumbano baina ya makundi mbalimbali ndani ya nchi kuhusu mfumo gani ambao Tanzania inaufuata katika kufikia maendeleo yanayohitajika.

Wengi wanajiuliza, je, Tanzania inafuata taratibu na kanuni za Ujamaa na Kujitegemea kama Katiba ya Jamuhuri ya Muungano ya mwaka 1977 ilivyoainisha kama mfumo wake rasmi wa maendeleo?

Kwa mtazamo wangu nasema hapana, ila tumesombwa na mafuriko ya mfumo wa ubepari unaotawala dunia ya sasa.

Ukitazama kwa undani utaona kwamba Tanzania inashindwa kufikia maendeleo yanayohitajika katika mfumo huo kwa kuwa tumesombwa na mafuriko ya ubepari bila kujua nini cha kufanya kama taifa na tuanzie wapi.

Jambo la kushangaza tunahusudu mfumo wa ubepari bila kujua nini misingi yake na sisi kama taifa tumeshindwa kufikiria namna ya kuishi katika mfumo huo, matokeo yake tumebaki kusubiri wamiliki wa mfumo kutuambia namna ya kuishi, kimsingi, kama taifa tumegeuka kuwa ‘kikaragosi’ tukisubiri wajuzi watugeuze vile wapendavyo.

Ni jambo la busara ikiwa tutajifunza kutoka kwenye mataifa yenye nguvu leo hii duniani na kuona ni mfumo upi hasa kama taifa utatufaa na kutuletea maendeleo ya haraka.

Hivi sasa tunayaona mataifa makubwa mawili yenye nguvu duniani ambayo ni Marekani na China.

Marekani inakadiriwa kuwa na Pato la Ndani la Taifa (Gross Domestic Product – GDP) la Dola za Kimarekani 16 trilioni wakati mapato ya China yanakadiriwa kuwa na Dola 10 trilioni kwa mwaka.

Kwa mapato hayo na kasi ya maendeleo iliyopo, baadhi ya wanauchumi wanadhani China tayari imeshaipiku Marekani kiuchumi. Inaweza kuwa kweli ama isiwe kweli kulingana na mifumo tofauti inayofuatwa na mataifa hayo.

Ni dhahiri ya kwamba mataifa haya mawili yamefika hapa kwa mifumo aina mbili tofauti ya maendeleo.

Marekani imefika hapo ilipo leo kwa kuamini katika mambo makubwa matatu katika mfumo wake rasmi wa maendeleo ambao unajumuisha ubepari binafsi (private capitalism), demokrasia ya kiliberali (liberal democracy) na kipaumbele kwenye haki za siasa dhidi ya haki za kiuchumi (prioritize political rights over economic rights).

Kwa upande mwingine, China ina mfumo ulio tofauti na ule wa Marekani ambao nao huamini katika mambo matatu kama ifuatavyo; ubepari wa umma (state capitalism), kutokuwepo na demokrasia (Non liberal democracy) na kipaumbele kwenye haki za kiuchumi dhidi ya haki za siasa (prioritize economic rights over political rights).

Kwa kutazama mifumo hii tofauti hapo juu ni dhahiri utagundua kwamba Tanzania imebebwa kwenye mafuriko ya mfumo unaofuatwa na Marekani na washirika wake wa Mataifa ya Ulaya Magharibi.

Lakini swali ni kwamba, kama Marekani wameendelea kwenye mfumo huo, kwa nini Tanzania inashindwa kusonga mbele?

Hapa ni vyema kutambua kuwa Marekani ni taifa kongwe ukilinganisha na Tanzania yenye miaka 55 ya uhuru. Marekani ilipata uhuru wake miaka 240 iliyopita kutoka kwa Waingereza.

Ili Tanzania ifike pale Marekani ilipo leo inahitaji zaidi ya miaka 185.

Lakini kwa upande mwingine, hebu tuitazame China yenye uhuru wa miaka 67 tu lakini inaifukuzi Marekani kwa karibu sana kiuchumi.

Ikumbukwe kwamba, mfumo wa Marekani unaamini zaidi katika ubepari binafsi (private capitalism) ambao huchochea zaidi utajiri wa watu wachache huku wengi wakibaki katika dimbwi la umaskini.

Kwa tafsiri zaidi, ubepari binafsi unashamirishwa na uwekezaji binafsi ambao kwa kiasi kikubwa umekumbatiwa na Tanzania.

Hii inamaanisha kwamba, kama taifa hatuwezi kusonga mbele kwa kuwa na matajiri wachache huku wengi wetu tukibaki maskini kwani hapa ndipo tunapoona ombwe la walionacho na wasionacho.

Ripoti ya Oxfam ya Januari 2016 inadhihirisha kuwa matajiri 62 tu ndio wanamiliki uchumi wa zaidi ya asilimia 50 ya watu wote duniani.

Hii inatupa tafsiri sahihi ya ubepari binafsi ambapo utagundua ya kuwa uchumi unaongozwa na watu binafsi badala ya umma ama serikali.

Kwa hali hii mfumo huo siyo rafiki kwa maendeleo ya Tanzania na naweza kudiriki kusema ya kuwa kama tutaufuata hatutaweza kuendelea kwa miaka mingi ijayo.

Demokrasia kwa wengi wetu ni jambo jema na la msingi, lakini swali la kujiuliza hapa demokrasia tunayoifurahia ni ipi na inatoka wapi? Je, demokrasia hii inayohubiriwa na mfumo wa Marekani kama sehemu muhimu ya maendeleo tunaielewa kwa undani kama nguzo muhimu ya maendeleo kwetu ama demokrasia hii tumeinunua kama vile tunavyonunua bidhaa kutoka nchi za nje au tumeomba kama msaada mwingine tu?

Tafiti zimedhihirisha kwamba, Marekani yenyewe kama taifa kubwa limeweza kuifikia demokrasia wanayojivunia leo baada ya miaka 157 ya uhuru, japokuwa tafiti nyingine zinaonyesha ya kuwa bado nchi hiyo  haijafikia demokrasia halisi.

Tafiti nyingine zimekwenda mbali na kusema kuwa ili kuwepo na demokrasia ya kweli ni lazima kuwe na uchumi imara kwani ndio huchochea kuwepo kwa demokrasia imara.

Nchi mbalimbali kama vile Taiwan, Singapore, Chile, China zimedhihirisha ya kuwa uchumi imara ndio nguzo ya demokrasia na si vinginevyo.

Ukitazama kwa undani utaona kwamba, demokrasia ya Tanzania na Afrika kwa ujumla inalega kwa kuwa umaskini uliokithiri umeshindwa kuipa nguvu, ndiyo maana tunaendelea kutegemea misaada na mikopo.

Hii inadhihirishwa na uwezo wa wananchi maskini walio wengi kuchagua viongozi kwa uhuru kwa kuwa pindi tupewapo vitenge, pesa ama chakula kidogo huishia kuchagua watu waliotupatia hayo mahitaji bila kujali kama tunachagua watu sahihi au la.

Kwa hiyo ni ukweli tukisema kuwa Watanzania walio wengi wanashindwa kuchagua viongozi imara kwa kuwa hawana nguvu ya uchumi ambayo itatufanya tuwe na jeuri ya kumchagua yule tunayomhitaji ili kuleta maendeleo badala ya wale ambao hutupatia pesa na chakula.

Kauli kama “Ukiwachagua hawa hatutawaletea maendeleo kijijini kwenu” husikika kila wakati uchaguzi unapowadia. Je, kwa umaskini uliopo na kwa kauli za vitisho kama hizi, Watanzania wanaweza kumchagua kiongozi bora mwenye kuwaletea maendeleo?

Lakini vipi kuhusu mfumo unaoingoza China, unaweza kuisaidia Tanzania kufikia maendeleo ya haraka?

Kwa mtazamo wangu, naona unafaa na tuanze haraka sana kama tunataka kufika maendeleo kwa miaka mifupi ijayo.  

Kwanza kabisa ni vyema tukafamu ya kuwa China ni nchi ya Kisoshalisti inayoongozwa na siasa za Kikomunisti yenye kuamini chama kimoja, ingawa wengine hujiuliza kama nchi hiyo ni ya Kisoshalisti ama Kibepari? Tutalijibu hili wakati mwingine kwa sasa tutafakari huu mfumo kwanza.

China kama nchi ilirudi kwenye misingi yake ya Kisoshalisti baada ya Deng Xiaoping kugundua kuwa Mao Tse Tung alikiuka misingi hiyo na kuanza kuwakumbatia mabepari.

Kama nilivyoainisha hapo juu, China inaamini katika ubebari wa umma (state capitalism) ambapo uchumi na njia kuu za uzalishaji mali humilikiwa na serikali na umma kwa ujumla, tofauti na ubepari binafsi ambao husisitiza juu ya uwekezaji binafsi.

China inamiliki uchumi wake kwa asilimia zote ikimaanisha ya kuwa viwanda, benki, huduma za kijamii ni mali ya serikali na huduma zote za msingi huwafikia watu kwa haraka zaidi. Jambo muhimu sana hapa ni , serikali ndiyo hupanga bei ya bidhaa zinazozalishwa.

Natumaini kwa aina hii ya mfumo tunaona ni kwa namna gani serikali ya watu wa China inavyosongoa mbele kwa haraka kwani uchumi wake hautetereshwi na wawekezaji binafsi na endapo wawekezaji watakwenda China, serikali huchukua hisa katika kampuni hizo za kigeni ili iendelee kuwa na nguvu.

Hebu tafakari ni kwa kiasi gani Tanzania tumebinafsisha kila kitu kwa muktadha ya kwamba serikali haitaki kufanya biashara inataka kubaki msimamizi tu.

Kila kitu sasa hivi Tanzania kimebaki chini ya wawekezaji ambao hutoa huduma za jamii, humiliki viwanda, migodi, kilimo na nyanja nyingine nyingi za maendeleo.

Kwa kuwa mabepari wametambua tumeshasombwa na mafuriko hawataki tutoke huko wametuwekea vikwazo vingi ili waendelee kunufaika wao na Watanzania wabaki kuwa wasindikizaji tu.

Kwa kuhitimisha, kama Tanzania inataka kutoka hapa ilipo leo ni dhahiri tujifunze kutoka kwa China na turudi kwenye ubao tuanze kutenda kama vile misingi ya Ujamaa na Kujitegemea ilivyowekwa huku tukijifunza dunia inavyobadilika na kuiweka misingi hiyo katika mfumo tuliochagua.

Tukizidi kufuata mfumo wa Marekani ni dhahiri hatutaendelea kamwe.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jamii

Siri iliyofichika mauaji ya wanandoa nchini

Published

on

Hivi karibuni tumeshuhudia matukio kadhaa ya vifo kwa wanandoa, aidha mume kumuua mke wake au mke kumuua mume wake.

Ni matukio ya kusikitisha ambayo yameripotiwa sehemu mbalimbali Tanzania ikiwemo Mkuranga, Pwani, Dodoma and Tabora. Mauaji haya yamezua maswali mengi huku kila mmoja akitoa tafsiri yake kwa namna anavyoiona hali.

Nimesikiliza maoni ya watu mbalimbali wakijaribu kudadavua ni kitu gani kimetokea mpaka vifo hivi vimetokea; maoni mengi yamekuwa ni kukosa hofu ya Mungu na wengine wakiamini ni nguvu za kishirikina.

Ningependa kutoa maelezo ya kitaalamu kwa nini matukio haya hutokea na nini kifanyike kuzuia aina hii ya matukio kutokea katika ndoa zetu.

Nianze kwa kusema taaluma yangu ni sayansi ya jamii ambayo nimejikita katika Saikolojia ya Binadamu (Human Psychology) na Ushauri Nasihi (Counseling). Naamini kwa taaluma hii niko sehemu sahihi kueleza tatizo hili.

Mauaji kwa wanandoa sio swala jipya duniani na pia linatokea kwa kiwango kikubwa kila mwaka. Dk. Aaron Ben-Zeeve katika kitabu chake In the Name of Love: Romantic Ideology and its Victims cha mwaka 2008 anaeleza kuwa takriban asilimia 40 ya wanawake huuawa na waume zao na asilimia 6 ya wanaume huuawa na wake zao kila mwaka duniani.

Takwimu hizo zinadhihirisha wazi kuwa tatizo kubwa liko kwa wanaume kuliko wanawake. Sababu zifuatazo zinaweza kueleza chanzo cha tatizo hili:

Niweke wazi kwamba, sababu za mauaji kutokea ni mchanganyiko wa mambo mengi kwa wakati mmoja, hivyo sababu nitakazozieleza hapa hazina maana ndiyo hizo tu bali zitatoa mwanga kwanini tatizo hutokea.

Nikianza kwasababu za kijamii, makuzi ya watoto wa kiume na watoto wa kike ni tofauti sana karibu jamii zote duniani. Jamii nyingi duniani humkuza mtoto wa kiume na kumfanya kujua yeye ni shujaa, mlinzi na kuwa yuko juu ya mwanamke.

Wanaume wengi tunajiona wajasiri, wenye nguvu na wanawake wako chini yetu hivyo tunaweza kufanya lolote kwao.

                                    Wanaume wengi tunajiona wajasiri, wenye nguvu na wanawake wako chini yetu

Makuzi haya ya jamii yanakwenda moja kwa moja kushawishi saikolojia ya mwanaume, hata katika ndoa. Mwanaume huonesha nguvu zake kwa mwanamke (Masculinity). Hivyo kunakuwa na mpaka baina ya mwanamke na mwanaume.

Hapa tunashuhudia matukio ya mara kwa mara ya wanaume kupiga wake zao kila kukicha. Hii halitokei bahati mbaya kwani makuzi ya jamii yameshawishi saikolojia ya mwanaume na kumfanya mwenye nguvu na anaweza kusahihisha kosa la mwanamke kwa kutumia nguvu na sio mjadala au mazungumzo.

Mjadala kwa wanaume ni dalili ya udhaifu na hii ni dalili ya kuwa na matatizo ya kisaikolojia.

Nitoe mfano mdogo tu, binti mwenye umri wa miaka 21 akitaka kwenda dukani usiku anaogopa sana, ila akisindikizwa na mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 7 anajisikia amani kabisa na uoga hutoweka.

Saikolojia hii inaruhusu amani kwenye mwili wako kwa kuwa tayari mapokeo ya jamii yamekuaminisha kuwa mwanaume ni mwenye nguvu na mlinzi.

Nikigeukia katika upande wa pili wa saikolojia unaochangia vifo kwa wanandoa. Binadamu wote tumeumbwa na nafsi mbili (personality) ambazo ni nafsi imara (strong personality) na nafsi dhaifu (weak personality).

Mtu mwenye nafsi imara ni yule anayeweza kupata msukosuko katika maisha, akaumia ila asikate tamaa akakubali mabadiliko na kuwa tayari kuishi nayo na kufanya vyema zaidi hapo mbele.

Lakini mtu mwenye nafsi dhaifu ni yule anayepitia msukosuko akaumia, akakata tama, akashindwa kuishi na mabadiliko na kuona hakuna namna ya kuendelea kuishi na mabadiliko hayo.

Wengi wetu tumepita huko na tunazidi kupita katika hizi nafsi mbili. Kwa maelezo hayo wanaume wengi wanaoishia kuwauwa wanawake zao mara nyingi wanakuwa na nafsi dhaifu ambazo huwaonyesha wako katika hali mbaya na hawawezi kutoka hapo walipo.

Wivu wa mapenzi ni sababu ya mauaji ya wanandoa

Nafsi hii hujidhihirisha kwa mapenzi waliyonayo kwa mwanamke husika kwamba ni mazito mno hivyo yanawapelekea wafanye vitu vya hatari.

Tafiti nyingi za saikolojia zinaonesha wale wanaowauwa wake zao husikika wakisema; nilimpenda sana huyu mwanamke kaniumiza, ama yeye ndio alikuwa nuru ya maisha yangu, kaififisha, ama wengine husema ni kwa sababu ya mapenzi ndio maana nimefanya haya.

Japo utetezi wa mapenzi hapo juu haukubaliki kisaikolojia ila tafiti zinaonesha nafsi dhaifu inayoandamwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu humfanya mtu kupanga tukio la mauaji kwa kuwa haoni kama kuna njia mbadala zaidi ya kifo.

Kwa ufafanuzi zaidi, msongo wa mawazo (stress) hutokana na hali ya mazingira yanayokuzunguka kutokuendana na matarajio ya ubongo wako. Mfano, ulitegemea mpenzi wako ni mwaminifu (hali ya ubongo wako) ila ukamkuta na mtu mwingine (hali ya mazingira) hapo msongo wa mawazo hutokea kwani hakuna usawa baina ya ubongo na mazingira yako.

Kwa mantiki hii ni kwamba, kuweza kuwa na nafsi imara ni lazima tujifunze namna ya kufanya hivyo kwa kuwaona wataalamu wa saikolojia na ushauri nasahi. Ama wakati mwingine, kuzungumza na watu wenye uzoefu na jambo ambalo unalipitia kama vile wabobezi katika maswala ya ndoa, biashara, elimu na mengineyo.

Mantiki hapa ni kwamba, wakati mwanadamu anapokuwa na tatizo lazima apate suluhisho, sasa kwenye suluhisho hapo maamuzi ndipo hutofautiana kwa wengine huona ni mwisho wa dunia na wengine huona mwanga mwisho wa safari.

Nini kifanyike katika hali kama hii? Nitaeleza kwa uchache japo suluhisho linaweza kuwa la aina mbalimbali, ila kitaalamu ningeshauri tufanye hili:

Ndoa ni taasisi kama ilivyo taasisi nyingine, inahitaji ujuzi, uvumilivu, utashi na uelewa. Misukosuko ya ndoa ni mikubwa kwa kuwa inahusisha hisia hivyo hata namna ya kuitatua inahitaji hisia imara hususani nafsi imara kuweza kuliendea tatizo kwa umakini.

Kitu kikubwa ambacho tunaweza kufanya kama wanandoa, tujenge tabia endapo matatizo yanakuwa makubwa tuende kuwaona wataalamu wa ushauri nasahi ama wanasaikolojia ambao wamefunzwa namna ya kufanya kazi na msongo wa hisia (Emotional Stress).

Wataalamu hawa hutoa maelekezo ambayo yanaweza kumjenga mtu na kufanya nafsi dhaifu kuwa imara.

Kwa wale ambao wanaona ni gharama kwenda kwa wataalamu wa saikolojia na ushauri nasahi waende kwa wanandoa wakongwe waliokaa kwenye ndoa kwa muda mrefu wanaweza kuzungumza na kuweza kumfanya mtu aone kuna mwanga mwisho wa safari badala ya kukata tamaa na kuchukua maamuzi magumu ya kumuua mwenzi wako.

Nihitimishe kwa kusema, saikolojia ya mwanadamu yeyote yule inahitaji matunzo na matibabu ya mara kwa mara kama vile mwili wa binadamu unavyokwenda kwa tabibu kupimwa na kupatiwa dawa. Wengi wetu hupuuza umuhimu huu na mwishowe tunatenda mambo mabaya bila kujua tu wagonjwa.

Continue Reading

Kimataifa

Uuzaji, umiliki wa silaha Rwanda usiwe sababu ya kuvuruga amani Afrika

Published

on

Hivi karibuni Rwanda imebadili Sheria yake ya mwaka 2009 iliyokuwa inakataza umiliki na uuzwaji wa silaha za moto. Sheria mpya ya silaha za moto nchini humo inaruhusu wananchi kumiliki silaha na pia watu binafsi kufungua maduka ya uuzwaji wa silaha za moto.

Sheria inaenda mbali zaidi na kuruhusu uwekezaji wa viwanda vya silaha za moto nchini Rwanda.

Serikali ya Rwanda imetetea uamuzi huo kwa kusema ni wakati sahihi kwa raia wake kumiliki silaha na kudai kuwa itasimaia vizuri sekta hiyo ili isilete madhara.

Hatua hii ya kubadili Sheria na kuruhusu watu binafsi kuwa na maduka ya kuuza silaha za moto na pia kuruhusu uwekezaji katika viwanda vya silaha za moto imeamsha hisia tofauti za wananchi na wachambuzi mbalimbali masuala ya usalama Afrika.

Nchi zetu za Afrika bado zinakabiliwa na changamoto lukuki ikiwamo usalama, vita vya wenyewe kwa wenyewe, ujambazi uliokithiri, ugaidi, fujo katika chaguzi na mambo mengine mengi.

Haya na mengine mengi yanaleta hofu endapo ubinafsishaji holela unafanyika katika silaha za moto. Hapa najaribu kufikiria matokeo ya mbele zaidi, kwani madhara yake yanaweza yasiwe sasa ila katika muda mrefu ujao tunaweza kuyaona kwa wingi.

Nieleze wasiwasi wangu katika uamuzi huo wa kubinafsisha sekta ya silaha za moto. Kwanza kabisa sio wananchi kumiliki silaha, hili halina tatizo sana kwani hata Tanzania tunafanya hivi lakini kupitia kwa taasisi za Serikali.

Wasiwasi mkubwa nilionao ni kubinafsisha silaha za moto kuuzwa katika masoko huria na wawekezaji kuwekeza katika sekta hiyo.

Najaribu kutafakari, Je, hitaji la wananchi lilikuwa silaha za moto kana kwamba kulikuwa na upungufu kiasi cha kuruhusu watu kuwekeza katika sekta hiyo?

Je, ajenda hii haina msukumo wowote kutoka kwa mabepari ambao biashara yao kubwa ni uuzaji wa silaha za moto na wanatafuta masoko mapya Afrika?

Duka la silaha za aina mbalimbali

Twakimu za Taasisi ya Utafiti ya Stockholm International Peace (SIPRI) za mwaka 2015 zinaonesha kuwa makampuni makubwa kumi bora ya utengenezaji wa silaha za moto duniani, nane yanatoka Marekani, moja Italia na lingine Umoja wa Ulaya.

Takwimu hizi pia zinaonesha nchi zinazouza silaha za moto kwa wingi duniani ni pamoja na Marekani, Urusi, China, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uhispania, Italia, Ukraine na Israeli.

Taarifa ya SIPRI ya mwaka 2012 zinaeleza kuwa nchi kumi bora zinazoagiza silaha kwa wingi duniani ni India, Saudi Arabia, Umoja wa Kiarabu, China, Australia, Aljeria, Uturuki, Iraq, Pakistani, Vietnam. Katika orodha hii, utaona nchi za Afika ni chache sana kwani nyingi huagiza silaha kwa kiwango kidogo na nyingine hufanya biashara kwa magendo.

Kwa takwimu hizo hapo juu, ni dhahiri sasa mabepari hawa wanatafuta mahala pa kuwekeza viwanda vyao vya silaha za moto na Afrika ni chaguo lao kwa wakati huu.

Hata hivyo, Hii inaweza kuwa fursa nzuri kwa Rwanda kwani watapata wawekezaji wengi katika sekta hii ila waathirika wa silaha hizi za moto ni majirani ambao inatupasa tukae chonjo sasa.

Marekani kama mfano duniani imekuwa muhanga mkubwa wa Sera na Sheria zake za ubinafsishaji wa silaha za moto ambapo upatikanaji wa silaha umekuwa rahisi kiasi kwamba maduka binafsi yanauza silaha hizo.

Tangu mwaka 2011, kumezuka matukio mengi ya watu kupigwa risasi katika shule na maeneo yenye mikusanyiko ya watu. Matukio haya nchini Marekani yanazidi kila mwaka na sasa wananchi wameanza kuipigia kelele sheria ya silaha za moto ibadilishwe.

Ugumu wa kubadili Sheria hizi nchini Marekani unatokana na ukweli kwamba ni biashara inayoingiza kipato kikubwa kwa makampuni ya nchi hiyo. Takwimu za SIPRI za mwaka 2012 zinakadiria kuwa mapato ya jumla ya makampuni 100 makubwa ya uuzaji wa silaha za moto yanafika Dola za Marekani 395 bilioni.

Kwa hakika hii ni biashara kubwa inayoweza kuipatia nchi mapato. Na sasa tunaweza kushuhudia Rwanda ikiwa moja ya nchi inayoweza kufaidika na mpango huu wa ubinafsishaji sekta ya silaha za moto.

Lakini fursa hiyo ya Rwanda kutengeneza silaha inapaswa kuangaliwa kwa jicho la tatu ili isiwe chanzo cha kuchochea machafuko katika nchi za Afrika, ikizingatiwa kuwa bado bara hilo halijatulia; ziko nchi kama Sudan ya Kusini, Somalia, Congo DRC, Jamhuri ya Kati, Burundi ambazo zinakumbwa na mizozo ya kisiasa.

Nchi hizo zinaweza kutumia silaha zinazouzwa Rwanda kuendeleza mapigano katika nchi zao. Katika hili serikali ya Rwanda inapaswa kuweka mfumo madhubuti wa kusimamia utengenezaji na uuzaji wa silaha hizo ili zisivurue amani ya Afrika.

Continue Reading

Siasa

Ubinafsishaji wa demokrasia unavyodidimiza maendeleo Afrika Mashariki

Published

on

Wagiriki wana tafsiri yao demokrasia kama ‘uongozi wa watu’. Na tafsiri ya kisasa inaelezeaza demokrasia zinasema ni mfumo wa serikali unaoongozwa na watu moja kwa moja ama kwa kutumia wawakilishi wanaotokana na wao wenyewe.

Tunashuhudia ubinafsishaji wa demokrasia katika bara la Afrika na hasa ukanda wa Afrika Mashariki. Wananchi wamekuwa mihuri ya watawala katika kupitisha maamuzi yao ili kutoa uhalali wa ubinafsishaji huu.

Tumeshuhudia Burundi, nchi mwanachama wa Afrika Mashariki ikitumia wananchi kuhalalisha ukomo wa uongozi kwa kupiga kura kubadilisha katiba kutoka miaka 5 hadi miaka 7 kwa muhula mmoja.

Hili limetokea baada ya Uganda nao kubadilisha katiba yao mwaka 2017 kuondoa ukomo wa umri kwa Rais wa kugombea wa miaka 75. Lakini kabla ya hapo mwaka 2005, mabadiliko ya katiba yalifanyika na kuondoa ukomo wa mihula ya uongozi yakimruhusu rais Yoweri Museveni kuendelea kugombea.

Mabadiliko mengine ya katiba yalifanyika Rwanda ambapo wananchi walipiga kura mwaka 2017 kumruhusu rais Paul Kagame kuhudumu mihula mingine miwili kila muhula ukiwa na miaka 7.

Sudan ya Kusini nako mambo sio shwari, kwani walipaswa kuwa na uchaguzi mwaka 2015 ambapo ungekuwa uchaguzi wao wa kwanza tangu kupata uhuru ila haukufanyika kutokana na mgogoro unaondelea. Bunge la nchi yao likafanya mabadiliko kwenye katiba yao ya mpito ya mwaka 2011 ili kuongeza muda wa uchaguzi mpaka mwaka 2018 mwezi wa saba.

Nchi wanachama pekee ambao ni Tanzania na Kenya bado zimekuwa imara zikiheshimu katiba zao na kuzingatia mihula ya uongozi. Ni jambo zuri kuona nchi hizi mbili bado ziko imara, lakini ni jambo la kuwa waangalifu kwani nchi hizi zinaweza kutumbukia katika mkumbo wa nchi zingine wanachama na kubadili katiba zao.

Hivi karibuni minong’ono ilianza nchini Tanzania kutoka kwa baadhi ya watu na wabunge waliotaka mabadiliko ya katiba yatakayoruhusu Rais kuhudumu kwa muda mrefu zaidi. Ila Rais John Magufuli alizima mjadala huo na kusema wazi hana nia ya kufanya hivyo kwani anaheshimu katiba ya nchi na hawezi kuivunja.

Niwakumbushe kuwa Tanzania sio mara ya kwanza kuwa na minong’ono ya kuongeza muda wa Rais kusalia madarakani. Katika kitabu cha Mwalimu Nyerere kijulikanacho kama “Uongozi wetu na Hatima ya Tanzania” Mwalimu alieleza wazi ya kuwa kulikuwa na minong’ono kutoka kwa watu na wabunge ambao walitaka Rais Ali Hassan Mwinyi asalie madarakani kwa muhula mmoja zaidi. Mwalimu alikiri wazi kuwa alihuzunishwa na jambo hilo kisha alimwendea Rais Mwinyi ili aweze kufunga mjadala huo ili kuweza kuheshimu matakwa ya katiba.

Kwa nchi ambazo zimefanikiwa kuongeza ukomo wa uongozi wamefanya hivyo kwa kisingizio cha maslahi ya kisiasa ya baadhi ya watu ambao wana uchu wa madaraka. Ukweli unabaki  kuwa, wananchi wanatumika kupitisha ajenda za viongozi ambao wameamua kubinafsisha demokrasia kwa matakwa yao binafsi.

Ubinafsishaji huu wa demokrasia unadhihirisha maovu yake kwa kuongezeka kwa migogoro, ukosefu wa amani na uvunjifu wa haki za binadamu katika nchi zilizowageuka wananchi wao na kuishia kujinufaisha wao wenyewe.

Kwa kuzingatia ubinafsishaji huu wa demokrasia Afrika, baraza la Umoja wa Afrika liliazimia mwaka 2007, kuwa na Mkataba wa Afrika juu ya Demokrasia, Uchaguzi na Utawala kama unavyojulikana kwa kiingereza “The African Charter on Democracy, Elections and Governance”.

Mkataba huu unajumuisha jumla ya wananchama 54 wa Umoja wa Afrika ambao ulianza rasmi Februari 15, 2012. Kati ya wanachama hao 54, waliotia sahihi na Kuridhia mkataba huo ni wanachama 10 tu ikiwamo Rwanda kwa Afrika Mashariki.

Wanachama waliotia sahihi bila kuridhia ni 28 ikiwamo Kenya, Uganda na Burundi kwa Afrika Mashariki. Wanachama ambao hawajatia sahihi wala kuurudhia ni 16 ikiwamo Tanzania.

Mkataba huo umekuja kama suluhisho la miaka mingi la utawala mbovu hususani chaguzi zisizo huru na haki, uvunjifu wa haki za binadamu, ushiriki hafifu wa wananchi katika serikali zao, na mabadiliko ya serikali bila kufuata katiba.

Mkataba huo unalenga kuimarisha ahadi na utayari wa nchi wananchama wa Umoja wa Afrika unaotaka kuwe na thamani ya demokrasia, heshima kwa haki za binadamu, uongozi wa sheria, ukuu wa katiba na mfumo thabiti wa katiba katika mipangilio ya dola.

Haya yote yamelenga kuwapa nguvu nchi wanachama kuweza kuwa walezi kwa wengine endapo makubaliano haya yatavunjwa. Ila mpaka sasa ubinafsishaji wa demokrasia unaendelea licha ya mkataba huo kupitishwa mwaka 2012.

Nitoe rai kwa Waafrika wenzangu tupaze sauti kwa nchi zetu kutia sahihi na kuridhia mkataba huu ili tuweze kuimarisha demokrasia Afrika. Tukumbuke kuwa mkataba huu umetokana na sisi waafrika wenyenye sio ile aina ya mikataba ambayo inatokana na misukumo ya nchi za Magharibi ambayo mara nyingi inakuwa na ajenda binafsi.

Kwa kuhitimisha, Afrika ni yetu sote na sisi wananchi tuna jukumu la kuhakikisha tunaimarisha demokrasia yetu wenyewe kwa kuzingatia matakwa yetu kwa kuwakumbusha viongozi wetu kwamba tumewapa madaraka ya kusimamia hoja zetu na sio matakwa yao binafsi.

Continue Reading

Muhimu Kusoma

Copyright © 2020 FikraPevu.com