Connect with us

Siasa

Ufisadi ujenzi wa bwawa wakwamisha Ekari 400 za kilimo cha Umwagiliaji

Published

on

JUMLA ya ekari 400 zililengwa kwa kilimo cha umwagiliaji katika Kata ya Magulilwa zimekwama kwa miaka saba sasa kutokana na ufisadi uliofanyika wakati wa ujenzi wa bwawa la maji, Fikra Pevu inaripoti.

Taarifa za uchunguzi zinaeleza kwamba, bwawa hilo lililojengwa katika Kijiji cha Magulilwa mwaka 2009, lililenga kuwanufaisha wakazi 13,639 wa kata hiyo – wanaume 6,663 na wanawake 6,976 – wakazi wa vijiji vitatu kati ya sita (6) vinavyounda kata hiyo, ambao walidhani mradi huo ungewakomboa kiuchumi.

Vijijini ambavyo vingenufaika moja kwa moja na mradi huo ni Magulilwa, Ng'enza na Mlanda. Vijiji vingine vya kata hiyo ni Ndiwili, Negabihi na Msuluti.

“Ndoto hizo za kilimo cha umwagiliaji zimetoweka, achilia mbali huduma nyingine za kijamii ikiwemo josho la kuogeshea mifugo hapa kijijini, ambalo limejengwa lakini si katika kiwango na ufanisi uliotakiwa,” anaeleza Isidory Mwakikoti, mkazi wa kijiji hicho.

Mwakikoti anasema kwamba, kwa takriban miaka saba sasa, bwawa hilo limeshindwa kufanya kazi baada ya kujengwa chini ya kiwango licha ya kugharimu Shs. 47 milioni.

Uchunguzi wa Fikra Pevu umebaini kwamba, fedha zilizotumika kwenye ujenzi wa bwawa hilo zilitoka kwenye Mradi Shirikishi wa Maendeleo ya Kilimo na Uwezeshaji (Padep – Participatory Agricultural Development and Empowerment Project), Halmashauri ya Wilaya pamoja na nguvu ya wananchi.

Aidha, mradi huo wa bwawa la Magulilwa ndio uliokuwa pekee kwa Mkoa wa Iringa kati ya miradi 69 ya malambo na visima iliyofadhiliwa na Padep nchi nzima tangu mwaka 2004 ambapo hadi mwaka 2007 yalikuwa yamegharimu jumla ya Shs. 3,003,785,439.

Mikoa mingine na idadi ya malambo ikiwa kwenye mabano ni Arusha (5), Kilimanjaro (1), Manyara (28), Tabora (2) na Singida (32).

“Usimamizi mbovu ndio uliofanya bwawa hili lijengwe kienyeji na chini ya kiwango licha ya kutumia fedha nyingi, lakini hili ndilo lingekuwa mkombozi mkubwa wa wananchi wa Magulilwa kiuchumi kwa sababu kuna eneo kubwa la bonde kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji,” alisema Ernest Kasike, Diwani wa Kata ya Magulilwa kupitia Chama cha Mapinduzi (CCM).

Diwani huyo alisema, hata miundombinu ya bwawa hilo ikiwemo mifereji, ni mibovu hali ambayo inazua maswali mengi hasa kuhusu suala la usimamizi wa miradi ya jamii pamoja na fedha za umma.

“Serikali imepanga kulijenga upya ingawa bado upembuzi yakinifu haujafanyika ikiwa ni pamoja na kujua gharama za ujenzi huo.

“Tumeambiwa kwamba inabidi wayakaushe maji yote yaliyoko bwawani na kuanza ujenzi, lakini hawajasema gharama zake zitakuwa kiasi gani,” alisema na kuongeza kwamba tayari bwawa hilo lilikuwa limeanza kuzalisha samaki kwa wingi pamoja na kufuga bata maji.

Ofisa Mtendaji wa Kijiji cha Magulilwa, Majeshi Richard Ndambo, alisema wanufaika wa mradi wa bwawa hilo ni wengi kwa maana endapo litakamilika kuna ekari 400 zitakazotumika kwa kilimo cha umwagiliaji.

Alisema ekari hizo ni kati ya ekari 600 zinazofaa kwa umwagiliaji katika kata nzima, ambapo kwa sasa zinazolimwa ni karibu 200 tu.

“Tunaamini kama bwawa hili litakapokamilika na kuanza kutumika wananchi wengi wa kata hii watanufaika na watakuwa na kilimo endelevu cha masika na kiangazi, kwa sababu maeneo ni mengi yanayofaa kwa kilimo hicho,” alisema.

Hata hivyo, wananchi wengi wanaendelea kulima nyanya, maharage, pilipili hoho, bamia na njegere kwenye eneo lisilozidi ekari 50 katika bonde hilo wakitegemea zaidi unyevunyevu.

“Kama maji yangekuwepo hali singekuwa hivi, naamini mazao yangestawi vizuri kwa sababu wangeyamwagilia,” anasema Ndambo.

Ndambo anasema, kukamilika kwa bwawa hilo kungewanufaisha pia wafugaji, kwani wangeyatumia maji hayo pia kwa ajili ya josho lao la kuogeshea mifugo lililoko kijijini hapo.

Kwa sasa, anasema, wanapata maji kwa shida kwani wanalazimika kujaza maji kwa kuteka kwa ndoo kutoka umbali mrefu.

Miundombinu duni ya kilimo cha umwagiliaji inakwamisha kwa kiasi kikubwa uzalishaji huku wananchi wengi wakitegemea zaidi visima vya kienyeji.

Diwani Kasike alisema kwamba, ni muhimu kuhakikisha miundombinu bora inajengwa kwenye bonde linalotegemea uwepo wa bwawa hilo na hata bonde lililo kando kando ya Mto Ruaha.

Ofisa Mifugo na Kilimo wa Kata ya Maguliwa, Shaaban Ngwenga, alisema wananchi wa kata hiyo wanalima zaidi mahindi na maharage huku mahindi yakipewa kipaumbele zaidi ambayo hulima kwa ajili ya chakula na biashara, hususan mahindi mabichi, maarufu kama ‘gobo’.

“Tumepanga program ya kila mkulima awe na ekari tatu, ili ekari mbili azitumie kwa gobo na moja kwa ajili ya chakula,” anasema Ngwenga.

Miradi ya umwagiliaji

Katika Halmashauri ya Wilaya ya Iringa kuna miradi mbalimbali ya kilimo cha umwagiliaji ambapo mmojawapo ni mradi wa Bwawa la Maji la Mkungugu ambalo limekuwa mkombozi kwa wananchi wa Kijiji cha Mkungugu na vijiji vya Kising’a na Uhominyi katika Kata ya Kising’a, katika Tarafa ya Ismani.

Tarafa ya Isimani kwa miaka mingi inakabiliwa na ukame hata wakati wa masika kwa kukosa mvua za kutosha, hivyo kusababisha wananchi wengi kukabiliwa na njaa kila mwaka kutokana na kutegemea kilimo cha msimu ambacho nacho kimekuwa cha mashaka.

Kilimo cha umwagiliaji kinaweza kutoa taswira mpya ya ukombozi wa kiuchumi kutokana na kuwepo kwa bwawa hilo, ambalo inaelezwa kwamba limegharimu kiasi cha Shs. 1.2 bilioni hadi kukamilika.

Mbali ya kilimo, lakini kujengwa kwa bwawa hilo kutaondoa shida ya maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo huku pia likitumika kwa shughuli za uvuvi na samaki.

“Tumeanza kuvua samaki ingawa siyo wengi, lakini si haba, wanapatikana wa kitoweo,” anasema Simon Muhema, mvuvi ambaye pia ni mwenyekiti wa Kamati ya Maji ya Kijiji.

Muhema anasema, kuwepo kwa bwawa hilo kumemfanya arejee kijijini hapo baada ya kutumia muda mwingi akivua samaki katika Bwawa la Mtera, ambako ameshuhudia wenzake wengi wakipoteza maisha na viungo kutokana na kujeruhiwa na mamba bwawani humo.

“Muda mwingi nimekuwa nikivua Mtera, lakini matukio ya mamba kujeruhi na hata kuua wavuvi yamenifanya nije nipumzike huku nyumbani. Nashukuru wakati nakuja na serikali nayo imetujengea bwawa hili,” anasema.

Mradi mwingine ni ule wa Skimu ya Umwagiliaji Mlambalasi katika Kijiji cha Kiwere wilayani humo, inayofadhiliwa na serikali na tayari imekwisha onyesha ukombozi kwa wananchi wa maeneo hayo tangu mwaka 2013 ulipokamilika, ambapo unawanufaisha wakulima kutoka kaya 1,000.

Mradi huo wa umwagiliaji kwenye eneo la hekta 500 (takriban ekari 1,250), ambao ni sehemu ya utekelezaji wa kauli mbiu ya serikali ya ‘Kilimo Kwanza’, ni wa pili katika Kijiji cha Kiwere, ambapo wa kwanza uliopo pembezoni mwa kijiji hiyo umekwishazaa matunda hasa kwa kilimo cha nyanya, mpunga, mahindi na bamia.

Ofisa Msimamizi wa Mradi, Joseph Hango, alisema ujenzi wa mfereji wa skimu hiyo wenye urefu wa kilometa 6.5, ukitokea katika Mto Ruaha, uligharimu Shs. 700 milioni.

“Awamu ya kwanza zilitumika karibu Shs. 400 milioni na awamu ya pili zilitumika Shs. 300 milioni ambazo zote zilitolewa na Serikali Kuu,” alisema Hango.

Hango anaongeza kwamba, endapo hekta zote 500 za umwagiliaji zitalimwa mpunga, kuna matarajio ya kuvuna wastani wa tani 2,500 kwa awamu moja, hivyo kuondoa tatizo la njaa.

Mfereji huo wenye ukubwa wa meta moja una uwezo wa kupitisha meta moja ya ujazo ya maji kwa sekunde (sawa na lita 1,000 kwa sekunde), kiwango ambacho kitatosha kumwagilia hekta 500 kwa uhakika.

Taarifa zinaeleza kwamba, mpango uliopo wa serikali ni kuhakikisha mfereji huo unajengwa hadi katika eneo la Muhunga, kiasi cha kilometa 18 kutoka yalipo maingilio ya mfereji huo kwenye Mto Ruaha.

Hata hivyo, mradi wa bwawa la umwagiliaji katika Kata ya Mgama ambao ulipaswa wakulima takriban 3,000 wa vijiji vya Ibumila na Mgama umekwama baada ya kujengwa chini ya kiwango.

Mwenyekiti wa Kijiji cha Mgama, John Kitime, anasema ujenzi wa bwawa hilo ulianza mwaka 2012 ulikuwa ukamilike mwaka 2015, lakini kwa kuwa ulijengwa chini ya kiwango ukingo wote wenye urefu wa meta 200 ukasombwa na maji.

Mradi huo ulikuwa unajengwa na kampuni ya GNMS Contractors Co. Limited ya mjini Iringa, inayomilikiwa na William Mungai.

Ofisa Mtendaji wa Kata ya Mgama, William Msofu, alisema kukamilika kwa bwawa hilo kungeongeza tija kutokana na kilimo cha umwagiliaji hasa kwa mazao ya mboga mboga.

Alisema mashamba mengi ambayo yamekuwa yakitegemea mvua za masika yangebadilika na kuwa ya umwagiliaji katika majira yote ya mwaka, kwani uhakika wa kupatikana kwa maji ungekuwepo.

“Wakulima wengi wa Mgama wanalima nyanya, lakini wanategemea zaidi mvua za masika, ikiwa bwawa litakamilika, basi kilimo chao kitakuwa endelevu katika majira yote ya mwaka.

Usalama wa chakula

Idadi kubwa ya wakazi wa Wilaya ya Iringa Vijijini, hususan Tarafa ya Isimani, kwa miaka mingi wamekuwa wakikumbwa na uhaba wa chakula kutokana na ukosefu wa mbinu bora za kilimo pamoja na ukame.

Serikali inaendelea na utaratibu wa kugharimia miradi ya Umwagiliaji kupitia Programu ya Kilimo Endelevu (ASDP) ambapo miradi inaibuliwa na kuwekwa katika Mipango ya Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya (DADP) na kuombewa fedha katika Mfuko wa Maendeleo ya Umwagiliaji ngazi ya Wilaya (DIDF) kwa miradi midogo na ngazi ya Taifa (NEDF) kwa miradi mikubwa.

Kwa upande mwingine, Mfuko wa Maendeleo ya Hifadhi ya Jamii (Tasaf) nao umejitahidi kutatua kero ya maji kwenye Tarafa ya Ismani ambapo kwa mwaka 2011 ulitenga Shs. 102 milioni ili kujenga mabwawa matatu katika vijiji vitatu vya Kata ya Nyang'oro kwa lengo la kuwawezesha wananchi katika vijiji husika kupata maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kunywesha mifugo, umwagiliaji wa bustani na kusaidia katika ujenzi wa nyumba bora na kuwaondolea kero ya usumbufu wa kufuata maji umbali mrefu.

Mratibu wa Tasaf katika Halmashauri ya Wilaya ya Iringa Vijijini, Christopher Kajange alikaririwa mwaka 2013 akivitaja vijiji ambavyo vingenufaika na kuchimbiwa mabwawa katika tarafa ya Isimani kuwa ni Mangawe, Ikengeza na Mawindi.

Ofisa Kilimo wa Wilaya ya Iringa, Lucy Nyalu, alisema, program za umwagiliaji zinaendeshwa wilayani humo na kwa sasa kuna skimu 30 za jadi, miongoni mwazo 13 zimekarabatiwa yakiwemo mabwawa.

Alizitaja baadhi ya skimu hizo kuwa ni Tanangozi na Igingilanyi kwenye umwagiliaji wa matone, Mlenge, Magozi, Kiwere, Mlambalasi, Cherehani-Mkoga, Ipwasi-Ndorobo, Tungamalenga, Wangama na Ilolompya, wakati ambapo mabwawa yaliyojengwa na yanayoendelea kujengwa ni Mkungugu, Mgama, Ulongambi, Ikengeza, Nyang’oro na Malengamakali.

Mradi wa umwagiliaji wa Igingilanyi umetumia kiasi cha Shs. 1 bilioni ambapo jumla ya hekta 15 zinalimwa mazao mbalimbali.

Nyalu alisema, miradi ya Idodi na Nyang’oro ni ya uchimbaji mabwawa, ambapo jumla ya Shs. 6.5 bilioni zilikuwa zinahitaji kuweza kuikamilisha.

“Jumla ya hekta 43,000.7 zimeainishwa kama maeneo yanayofaa kwa umwagiliaji lakini kwa sasa tuna eneo la hekta 21,000 tu linalotumika ambalo linawanufaisha wakulima zaidi ya 40,000. Changamoto kubwa inayotukabili ni fedha kwa ajili ya ujenzi na uendelezaji wa miundombinu ya umwagiliaji,” aliongeza Nyalu.

Mwaka 2011, Halmashauri ya Wilaya ya Iringa, ilitenga Shs. 24 bilioni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kugharimia ujenzi wa skimu za umwagiliaji katika Vijiji vya Kiwere, Tungamalenga, Ipwasi-Ndorobo na Cherehani-Mkoga.

Mkurugenzi wa zamani wa Halmashauri ya Iringa Vijijini, Pudenciana Kisaka, alikaririwa wakati huo akisema miradi iliyoibuliwa na wananchi na kusaidiwa fedha na Tasaf ni ujenzi wa mifereji mitatu katika Kata ya Idodi, Kijiji cha Mfyome na Kata ya Kiwere.
“Mifereji mitatu ya Kata ya Idodi imejengwa katika vijiji vitatu ambapo ujenzi wake umegharimu jumla ya Shs. 107,537,008,” alisema.

Alifafanua kwamba, katika Kijiji cha Mahuninga mfereji uligharimu Shs. 35,762,568, katika Kijiji cha Makifu ujenzi wa mfereji uligharimu Shs. 35,982,522 na katika Kijiji cha Idodi ujenzi uligharimu Shs. 35,793,918.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siasa

Sakata la waraka wa Maaskofu KKKT lang’oka na Msajili Mambo ya Ndani

Published

on

Waziri wa Mambo ya Ndani Mambo ya Ndani, Mwigulu Nchemba amemsimamisha kazi Mkurugenzi wa Idara ya Sheria na Usajili wa Jumuiya za Kidini na Vyama vya Kijamii, Merlin Komba ili kupisha uchunguzi wa barua iliyoandikwa ukilitaka Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania (KKKT) kufuta waraka ilioutoa Machi mwaka huu.

Barua iisambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikiitaka KKKT kuufuta waraka wa Pasaka uliotolewa Machi 24 mwaka huu vinginevyo hatua kali za sheria zitachukuliwa dhidi ya kanisa hilo.

Waraka huo uliopewa jina la ‘Taifa letu amani yetu’ ulisainiwa na maaskofu 27 wa kanisa hilo. Ulijikita kujadili masuala ya jamii, uchumi, siasa, katiba mpya na matukio ambayo yako kinyume na kile lilichokiita tunu na misingi ya Taifa.

Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, Waziri Nchemba amesema Serikali haipingani na dhehebu lolote na pale ambapo kuna uhitaji wa kufanyia kazi jambo kuhusu taasisi zilizopo chini ya wizara hiyo taratibu huwa zinatumika kuzungumza na sio kama ilivyofanywa taarifa hiyo inayosambaa.

“Serikali inalinda uhuru wa kuabudu na waumini hivyo huo waraka una maudhui kama matatu, ni barua batili na tunaendelea kuchunguza kama imetengenezwa basi imetengenezwaje, kwani haujapita kwetu.” amesema Waziri Mwigulu.

Kutokana na msimamo huo wa serikali, Waziri Nchemba, amemsimamisha kazi Mkurugenzi wa Idara ya Sheria na Usajili wa Jumuiya za Kidini na Vyama vya Kijamii, Merlin Komba, kupisha uchunguzi wa barua iliyoandikwa kwa maaskofu wa KKKT.

“Hivyo basi, namsimamisha Msajili wa hizo taasisi kupisha uchunguzi na ikithibitika ni za Wizara tuweze kujua maana jambo hilo halijapita kwa Waziri, Katibu Mkuu na wala si maelekezo ya serikali,” amesema.

Hata hivyo, amewatoa hofu viongozi wa dini kutokana na sakata hilo na kuwataka waendelee na majukumu yao huku ikitahadharisha jamii kuwa makini na taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii.

“Tunawaomba viongozi wa dini waendelee na kazi zao, nasema jamii iwe macho na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya jamii na wasifanyie kazi taarifa hizo. Viongozi wa dini wasiwe na taharuki na taarifa hizo, hazina baraka za Serikali na wasisite kuwasiliana na Serikali kujua uhalali wake,” amesema.

Waziri Nchemba amesema waraka wa viongozi wa dini uliotolewa miezi iliyopita ni jambo lililopita na hakukuwa na haja ya kuendeleza malumbano yasiyo na tija kwenye jamii.

Katika waraka wa ujumbe wa pasaka uliosomwa katika makanisa ya Kilutheri kote nchini Tanzania na kusambaa katika mitandao ya kijamii, baraza hilo limeorodhesha mambo kadhaa ambayo wameyataja kuwa ndio tishio la umoja na amani ya nchi hiyo.

Utekwaji wa watu wa hivi karibuni, utesaji, kupotea kwa watu, mashambulizi ya silaha dhidi ya viongozi wa kisiasa, muaji yenye mwelekeo wa kiitikadi, vitisho, ubambikiziaji wa kesi, na matumizi mabaya ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi ni baadhi tu ya mambo yaliyotajwa katika waraka huo.

Lakini pia Watanzania wamekuwa na hisia tofauti kuhusu viongozi wa dini kuzungumzia hali ya kisiasa nchini. Waraka wa KKKT ulikuja mwezi mmoja baada ya ule wa maaskofu wa kanisa katoliki ambao nao ulionya juu ya kuminywa kwa haki ya kufanya shughuli za kisiasa kama mikutano ya hadhara na maandamano.

Baada ya nyaraka hizo mbili kutolewa na Maaskofu, baadhi ya mambo yaliyokuwa yakilalamikiwa yalipata ufumbuzi ikiwemo kupungua kwa mauaji na uteswaji wa raia kulikuwa kunafanywa na watu wasiojulikana.

Continue Reading

Jamii

Waziri Mkuu Majaliwa: Hatutangazi nyongeza ya mshahara hadharani kuepusha athari kwa jamii

Published

on

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa ameweka wazi kuwa serikali haitatangaza nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa umma hadharani ili kuepusha athari kwa jamii ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa.

Akizungumza leo Bungeni wakati akijibu swali la Mbunge wa viti maalumu (CHADEMA), Susan Lymo ambaye alitaka kufahamu kwanini Serikali imewanyima au imeshindwa kuwalipa watumishi wa umma nyongeza ya mishahara ambayo ni haki yao ya msingi kulingana na miaka waliyokaa kazini.

Akijibu swali la Mbunge huyo, Waziri Mkuu Majaliwa amesema Serikali ina utaratibu wa kutoa nyongeza ya mishahara kwa watumishi wake lakini haitangazi kwa wananchi wote kama ambavyo imekuwa ikifanyika kwenye sherehe za wafanyakazi za Mei Mosi kila mwaka.

Amesema Serikali ikitangaza mishahara hadharani inaweza kusababisha usumbufu kwa watu wasio watumishi wa umma na inaweza kupandisha bei ya bidhaa na kuathiri mwenendo wa mahitaji ya wananchi sokoni.

Nyongeza za mishahara ambazo zinatangazwa hadharani, mara nyingi zina athari yake sio kwamba Serikali haikusudii kutoa nyongeza ya mshahara kwa mwaka, lakini unapotumia Mei Mosi kutangaza nyongeza ya mshahara unaleta athari kwenye jamii kwasababu vitu vinaweza vikapanda bei, vikawasumbua hata na wananchi ambao hawalipwi mshahara,” amesema Waziri Mkuu.

Amebainisha kuwa siyo lazima Serikali itangaze hadharani kila inapoongeza mishahara kwa watumishi wa umma lakini ifahamike kuwa Serikali ina utaratibu wake mzuri wa kuboresha stahiki za wafanyakazi wake kila mwaka.

Suala la nyongeza ya mishahara liko Serikalini na Mhe Rais ameishawahakikishia wafanyakazi atawaongeza mishahara na sio lazima litangazwe hadharani. Mshahara ni suala la mtu binafsi hata ukiongezwa leo kuwa tumeitangaza leo tumeongeza mshahara kwa kiwango hiki. Ukifanya hivi tayari umeleta kupanda kwa gharama’” amebainisha Waziri Mkuu.

Ameongeza kuwa mkakati wa Serikali ni kupunguza gharama za mahitaji kwenye masoko ili kuzuia mfuko wa bei za bidhaa.

Hata hivyo, Waziri Mkuu Mjaliwa amesema Serikali inaendelea kufanya sensa ya watumishi wote nchi nzima na zoezi hilo likikamilika itaboresha nyongeza ya mwaka, nyongeza ya mishahara na upandishaji wa madaraja.

Awali katika swali lake, Mbunge Lyima amesema Serikali inakiuka Sheria ya Utumishi wa Umma ya kuwapatia watumishi stahiki zao na kuwapunguzia motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi katika maeneo yao ya kazi na kuathiri mafao baada ya kustaafu.

Hoja ya Mbunge huyo ni muendelezo wa malalamiko ya watumishi dhidi ya Serikali kwamba hawajapata stahiki zao tangu ilipoanza zoezi la ukakiki wa watumishi wa umma mwaka 2015. Katika zoezi hilo watumishi zaidi ya 9,000 walibainika kutokukidhi vigezo vya utumishi na hivyo kuondolewa kazini.

Huenda kauli aliyoitoa Waziri Mkuu leo Bungeni inaweza ikatofautiana na ile ya Rais John Magufuli aliyoitoa wakati wa sherehe za Mei Mosi, 2018 mijini Iringa ambapo alinukuliwa akisema hawezi kutoa nyongeza ya mishahara akidai Serikali haina fedha.

Kwangu mimi ninafikiria hizi pesa tunazotoa kwa ajili ya elimu bure ni nzuri kuliko fedha hizo kuzipeleka kuongezea mishahara, naona bora kuwapa mikopo wanafunzi wa vyuo vikuu kuliko kuongezea wafanyakazi mishahara,

Nikisema nitaongeza hizo pesa mimi nitazitoa wapi? naogopa kusema uongo. Hata mimi napenda kupandishiwa mshahara lakini kwa hali halisi ya sasa hivi lazima niwaeleze ukweli,” alinukuliwa Rais Magufuli.

Hata hivyo alibainisha kuwa kabla ya kuondoka madarakani ataboresha maslahi ya wafanyakazi wa umma, “Nawaahidi, kipindi changu cha urais hakitaisha kabla sijapandisha mishahara kwa wafanyakazi, kupandisha kwangu haitakuwa kwa shilingi elfu kumi, itakuwa ni kupandisha kwelikwel.”

Continue Reading

Jamii

Maaskofu KKKT wapewa siku 10 kufuta waraka

Published

on

Serikali imetoa siku 10 kwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania (KKKT), kuufuta kwa maandishi waraka wao waliotuoa Machi 24 mwaka huu na kisha kuujulisha Umma kwa njia mbalimbali walizotumia kuusambaza.

Kanisa la KKKT kupitia Baraza lake la Maaskofu lilitoa waraka uliopewa jina la ‘Taifa Letu Amani Yetu’ wakati wa Pasaka ambao mbali na masuala ya kiroho, ulibainisha mambo kadhaa yanayogusa mstakabali wa taifa.

Katika mitandao ya kijamii leo imesambazwa barua yenye kumbukumbu no. SO.748/25 inayoonyesha imeandikwa na Ofisi ya Msajili wa Vyama Wizara ya Mambo ya Ndani kwenda kwa Mwenyekiti /askofu Mkuu wa KKKT iliyoandikwa Mei 30, 2018 ikitoa maelekezo ya kufutwa waraka huo ndani ya siku 10 tangu ilipoandikwa barua hiyo.

Ikiwa na kichwa cha habari ‘Ujumbe wa Baraza la Maaskofu wa KKKT’ barua hiyo inaeleza baraza hilo halitambuliki kisheria katika ofisi ya msajili.

“Unaelekezwa kuufuta waraka husika kwa maandishi na kuujulisha umma kuwa taasisi yako haikuwa na haina uwezo kisheria kufanya kile mlichokifanya. Maandishi hayo yaufikie umma wa Watanzania kwa kupitia vyombo vya habari na njia zingine zilezile zilizotumika kuufikisha waraka ule mliouita ‘Ujumbe wa Baraza la Maaskofu KKKT’.

Hata hivyo, barua hiyo imetoa onyo kali kwa taasisi hiyo dini nchi kutekeleza agizo mara moja la sivyo itachukuliwa hatua za kisheria.

“Maelekezo haya yatekelezwe ndani ya siku kumi tangu kupokea kwa barua hii vinginevyo hatua kali zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi ya taasisi hii,” inasema barua hiyo.

Ikumbukwe kuwa  waraka huo ulisainiwa na maaskofu 27 wa kanisa hilo nchini na kutaja baadhi ya mambo hayo kuwa ni pamoja na utekaji, utesaji, kupotea kwa watu, mashambulizi ya silaha dhidi ya viongozi wa kisiasa, mauaji yenye mwelekeo wa kiitikadi, vitisho, ubambikiziaji wa kesi, na matumizi mabaya ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi.ni hali ya kijamii na kiuchumi, maisha ya siasa, na masuala mtambuka likiwamo suala la Katiba Mpya.

Waraka uliongeza pia kwamba uhuru wa kujieleza, kutoa na kupokea habari umeendelea kutoweka nchini huku ukionya kubanwa na hatimaye kuelekea kupungua kwa uhuru wa Bunge, Mahakama, na Tume ya Uchaguzi, ukisema hatua hii ni pamoja na kudhoofishwa kwa serikali za Mitaa.

Lakini kabla ya KKKT kutoa waraka wao, Kanisa Katoliki nalo lilitoa waraka kama huo likionya baadhi ya mambo ikiwemo uminywaji wa misingi ya demokrasia ya vyama vingi na uhuru wa kujieleza.

Baada ya kusambaa kwa waraka huo, yalijitokeza mambo mengi ikiwemo kutofautiana na kwa mawazo ya wananchi kuhusu wajibu wa viongozi wa dini katika kutoa ushauri, kuonya au kukemea pale mambo yanapoenda mrama.

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa akiwa na Maaskofu wa KKKT

Hata hivyo, barua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti na watumiaji wa mitandao ya kijamii ikizingatiwa kuwa suala hilo lilijadiliwa na kupita, iweje linaibuka tena wakati huu ambapo kuna utulivu na yale mambo waliyoyapigia kelele na maaskofu  yamepungua ikiwemo kuteswa, kupotea kwa watu na vitisho dhidi ya viongozi wa kisiasa.

 

Wananchi bado wanawaamini viongozi wa dini

Wadau mbalimbali wa masuala ya kijamii wamesema kama kweli barua hiyo imetolewa na serikali, inaweza kuchochea taharuki zaidi kwa waumini wa kanisa hilo na wananchi kwasababu linagusa moja kwa moja imani zao.

Amebainisha kuwa bado waumini wengi wana imani na viongozi wao dini na kwamba yale wanayotamka yanakuwa na nia njema kwa jamii yao. Na katika muktadha huo serikali inapaswa kuwa makini ili kuepusha matatizo zaidi yanayoweza kutokea.

Akizungumza na FikraPevu, Katibu wa Jukwaa la Wahariri Tanzania (TEF), Neville Meena amesema kama serikali ilibaini kuna tatizo kwenye usajili wa Baraza la Maaskofu la KKKT ingekaa na wahusika na kulimaliza kuliko kujitokeza hadharani na kuendeleza jambo ambalo limepita.

“Mimi namwamini Mungu kuliko serikali na viongozi wangu wa dini hasa Maaskofu. Hivyo serikali inapaswa kuwa makini na mambo yanayogusa imani za watu. Katika hili walipaswa kutafakari sana jinsi ya kushughulika nalo. Vinginevyo halina afya kwa ustawi wa taifa letu,” amesema Meena.

Amesema Maaskofu walitimiza wajibu wao wa kuonya kabla mambo hayajaharibika na serikali inapaswa kuyafanyika kazi yale yalyotajwa kwenye waraka au kukaa kimya ili kuepusha migongano isiyo na faida kwa taifa.

Continue Reading

Muhimu Kusoma

Copyright © 2020 FikraPevu.com