Connect with us

Featured

Yaliyotokea Mtwara: Wanasiasa, serikali walipotoka!

Published

on

Mtazamo na msimamo wa sisi wapiganaji wa kudumisha fikra za Baba wa Taifa, kuhusu yaliyojitokeza katika uchangiaji wa usafirishaji wa Gesi Asilia kutoka Mtwara ni kwamba upungufu uliojitokeza ni kwamba hoja zinazotolewa kwa pande zote husika sio sahihi kwa sababu hoja zao hazizingatii uchumi, hali ya nchi kiuchumi na mslahi ya Taifa kwa ujumla.

Mambo yaliyodhihirika katika suala hili na kama kama yafuatayo:-

1. Pamoja na kwamba wapiganaji wanaungana na wale wanaopinga usafirishaji wa gesi Asilia kutoka Mtwara, jambo lililodhihirika ni kwamba hoja za wale wote wanaopinga mradi huo sio sahihi. Hoja za Mtwara zimetawaliwa na ubinafsi, ukabila na uelewa mdogo wa umiliki wa Raslimali za Taifa na matumizi ya matunda yatokanayo na raslimali za Taifa.

2. Kwakuwa wenyeji wa Mtwara wana idadi kubwa ya wapiga kura katika chaguzi za kisiasa, Wanasiasa wamevamia sakata hili bila kujali maslahi na mustakabali wa kitaifa, kama:

(a) Nukuu kutoka Tanzania Daima toleo No. 2959 la 08/01/2013:- Dk. Slaa: Gesi ni mali ya wananchi! Adai hawatafuti umaarufu bali wanapinga dhuluma. Wananchi wa Mtwara ni maskini, mkoa wao umetelekezwa muda mrefu, wamekopwa korosho yao, sasa wamepata gesi na wanayo haki ya kudai wanufaike nayo ili nao wapate viwanda, shule na hospitali nzuri”. Ameendelea kusema kwamba  nukuu: wanaoendeleza mgogoro katika sakata hili ni wale waliofilisika kifikra, hawajui katiba na hawajui kuwa wananchi ndio walinzi wa kwanza wa raslimali zao…..”

Hoja yangu:

Hivi Dr. Slaa hajafilisika kisiasa kudai kwamba gesi ni mali ya watu wa Mtwara tu?. Ni kweli umasikini uko Mtwara tu, au Watanzania wote ni masikini? Je, hajui kwamba ukitoa upendeleo kwa baadhi ya watu, watu hao waliopendelewa wanakuwa wanawanyonya wananchi wengine? Je, Raslimali za Taifa sio kwa Watanzania wote? Je, tukubali Raslimali za Taifa zimilikiwe na watu wa mahali zinapopatikana? Je, watu wa asili hiyo hawafaidi mfuko wa hazina itokanayo katika sehemu nyingine za Watanzania? Aliyewakopa watu wa Mtwara korosho ni nani?. Dr. Slaa ameshindwa kujenga hoja za kiuchumi za kuwawezesha Watanzania wote kwa ujumla wetu tufaidike kutokana na  miradi ya Gesi Asilia?

3. Baya zaidi, hata viongozi wa dini wamekurupuka kutumia heshima yao wanayopewa na watanzania bila kujali kwamba mchango wao unaweza kuongeza tofauti za kidini! Ni vema viongozi wa dini wajiepushe kuingilia migongano ya wanasiasa na hasa pale mtazamo wao unatofautiana na Serikali iliyoko madarakani. Wana jukumu kubwa la kujenga taifa la Tanzania lenye maadili mema bila kuingilia shughuli za Serikali. Haki yao kikatiba ya kutoa mawazo inaheshimika, lakini ni vema watoe mawazo yao binafsi bila kuhusisha taasisi za kidini wanazozongoza.

4.  Pamoja na kwamba maelezo  ya Serikali ni kwamba Maliasili zote nchini bila kujali wapi zinapopatikana ni mali ya Taifa zima, na matunda yake ni kwa maslahi ya umma wote wa Tanzania maelezo kuhusu mradi huo, yana kasoro nyingi kiuchumi na kimazingira. Maelezo ya Serikali ni sahihi kwamba hoja nyingi za wanasiasa za kupinga mradi huo zimetolewa kisiasa na sio za kiuchumi. Mfano ninukuu maelezo potofu ya Dr. Slaa katika Tanzania Daima toleo No. 2959 la tarehe 08/01/2013:- Wananchi wa Mtwara ni Masikini, mkoa wao umetelekezwa muda mrefu, wamekopwa korosho yao, sasa wamepata gesi wanayo haki ya kudai wanufaike nayo ili nao wapate viwanda, shule, na hospitali nzuri. Katiba anayonukuu ni vema aisome vizuri.  Gesi kama maliasili nyinginezo ni ya watanzania wote, Watanzania wote ni masikini, huduma za jamii ni wajibu hata kama gesi haikupatikana. Hapa Dr. Slaa anataka kuhalalalisha ubaguzi na ukabila. Kuna sehemu nyingi za Tanzania ambazo hawana hata maji. Kero anazozisema ndizo zinazojitokeza kwa nchi nzima kama ahadi katika ilani za uchaguzi za kila Chama cha siasa. Ni vema kutumia hoja za uchumi kuliko kutumia hoja za ukabila na ubinafsi.

mtwara-bango

5. Kwa maamuzi sahihi tunao uwezo wa kulitoa Taifa letu katika hali ya unyonge na kulitia katika hali ya nguvu. Tunaweza kuongoza vita vya wananchi watoke katika hali ya dhiki na kuwa katika hali ya neema.

6.  Kwa upande wa Serikali ni vigumu kuhalalisha kigezo cha maamuzi ya utekelezaji wa mradi huo kama ilivyo. Maelezo ya Serikali hayaridhishi, kuzingatia vigezo vya kiuchumi endelevu kwa nchi yenye dhamira ya kujitegemea kiuchumi, pamoja na hali ya uchumi tuliyonayo. Na wakati huo huo vigezo vya mazingira havikutumika. Maamuzi haya yanadhihirisha upungufu wa taaluma ya uchumi walionayo viongozi na watendaji katika ngazi za maamuzi. Mapungufu ya maamuzi kiuchumi yamesababisha uchumi wa nchi yetu kuzorota kiasi kwamba Mhe. Rais amewahi kutamka kwamba kuna haja ya wanataaluma wetu kwenda Malaysia kuona jinsi wanavyoendesha uchumi wao.

7. Vile vile maamuzi ya kuanzisha mradi huu haukutumia ushirikishwaji wa wadau kama ilivyo katika nchi inayofuata nadharia ya Ujamaa. Uongozi katika nchi ya Ujamaa si uongozi wa amri na utawala wa mabavu. Kiongozi huongoza kwa kuelimisha, kuelewesha, kushauri, kushawishi, kushirikisha na kuelekeza. Nguvu yake kubwa inatokana na kukubalika kwake na umma, na fikra yake sahihi inayolingana na maslahi ya Umma. Ili kutimiza jukumu lake la uongozi anahitaji kutumia nguvu ya hoja siyo hoja ya nguvu. Jambo lililodhihirika ni kwamba viongozi walioko madarakani wanaweza kufanya maamuzi bila kushirikisha wadau sawa na dikteta. Kwa jinsi hii demokrasia katika nchi yetu inaisha baada ya kupiga kura ya kutoa ridhaa  kwa viongozi kuwa na mamlaka kwa mfumo wa vyama vingi.

Mijadala kuhusu miradi mingi huwa inaibuka wakati miradi hiyo imo katika hatua za utekelezaji. hapa usafirishaji wa Gesi Asilia ni mfano hai, pamoja na mingine ni kama  ugawaji ardhi kiholela kwa wageni na uvunaji wa madini hatari ya urani.

UPUNGUFU WA MTAZAMO WA SERIKALI

 Hakuna ubishi kwamba kuna haja ya kuongeza uzalishaji ya umeme.

 • Hakuna Ubishi kwamba gesi inahitajika kama nishati mbadala na wakati huo huo hakuna ubishi kwamba gesi inaweza kuuzwa katika nchi jirani na nchi za nje.
 • Hakuna ubishi kwamba Watanzania ni masikini na adui wetu mkubwa ni umasikini lau kama ujinga unatuongezea umasikini, na umasikini unatugharimu kupambana na adui ujinga na adui Maradhi. Umasikini umewezesha ghiliba za vibepari na vibwanyenye kubabaisha viongozi wetu na kusababisha kupanua ubepari.
 • Hakuna ubishi kwamba nchi yetu kama nchi inayoendelea ina changamoto nyingi za maendeleo ambazo ufumbuzi wake unategemea utekelezaji wa miradi mbali mbali ambayo kiwango chake ni kikukubwa kulingana na akiba tuliyo nayo.
 • Hakuna ubishi kwamba Serikali hupata fedha zake za matumizi kutokana na kodi. Na kodi hupatikana kutoka katika kile wananchi wanachokipata. Kama kodi  inayopatikana ni ndogo maana yake watu ni masikini kipato chao ni kidogo. Wenye kipato kikubwa watalipa kiwango kikubwa cha kodi.
 • Serikali inapokiri kwamba asilimia 80% ya kodi inakusanywa kutoka Dar es Salaam, tafsiri yake ni kwamba Dar es Salaam wanahodhi asilimia 80% ya uchumi wa nchi nzima. Huko bara Mabepari watakuwa wanahodhi zaidi ya asilimia 15% ya uchumi uliobaki, Kwa hiyo Watanzania wanamiliki chini ya asilimi 5% ya uchumi wa Taifa lao wenyewe. Hoja hii dhaifu ambayo inajenga taswira kwamba mgawanyo waq keki ya Taifa sio sawia, ndiyo inayowapotosha watu wa Mtwara hadi kuandamana wakijenga fikra potofu kwamba gesi ni ya Mtwara na Mtwara watafaidika nayo endapo haitasafirishwa kwenda Dar es Salaam kutoka Mtwara.
 • Hakuna ubishi kwamba Tanzania ina raslimali nyingi za kutuwezesha kuwa Taifa Tajiri duniani. Uchumi tunao lakini tumeukalia. Hakuna ubishi kwamba Mabepari ambao ni Wakoloni Mamboleo ndio hivi sasa ndio wanaofaidi raslimali na utajiri wa nchi yetu kwa kiasi kikubwa.Hivi sasa wanatubeza kwa msemo waliouapata Tarawanda Mkoa wa Pwani usemao “milango ya Tanzania ni milango ya Bagaza habule kofuli”. Milango ya Tanzania haina kufuli, Mabepari wanaingia na kusomba raslimali zetu watakavyo na kuzifaidi kwa jina la ‘Wawekezaji’.

Je, tunamuenzi Baba wa Taifa kwa kupuuza mafundisho yake kwamba Ubepari ni Unyama? Au tunafuata ni methali ya waarabu isemayo “wamaa yadhakaru ilal ul albabi”. Hawakumbuki ila wenye akili.

 • Tupige vita kuifanya nchi yetu kugeuzwa kuwa Pango la Wanyonyaji na hali ya kwamba tunajua kwamba mabepari na makabaila wana hulka ya unyonyaji na ubeberu, na ubepari ni unyama. Yes we can! Mwalimu kasema “It can be done play your part!” Obama anasema ‘Yes we can!’
 • Hakuna ubishi kwamba ufisadi na rushwa iliokithiri katika nchi yetu imeongezewa kasi na wawekezaji. Hakuna ubishi kwamba nchi zote duniani zinakabiliwa na changamoto la uchumi, idadi ya watu, ardhi na fursa za kuwekeza. Hakuna ubishi kwamba nchi hizo zinaboresha sera zao za kunyonya nchi maskini kwa msemo wao usemao “wajinga ndio waliwao”. Hakuna ubishi kwamba wahenga walisema kwamba ukitaka kula cha mwenzio sharti na wewe uliwe. (Je Watanzania tuko tayari kuliwa?). Hakuna ubishi kwamba Tanzania tulionewa kiasi cha kutosha, trulinyonywa kiasi cha kutosha, tulidharauliwa kiasi cha kutosha na tulipuuzwa kiasi cha kutosha.
 • Dhamira ya kupigania uhuru ilikuwa ni kujenga Taifa ambalo hatutanyonywa tena, hatutaonewa tena, hatutapuuzwa tena wala hatutadharauliwa tena. Hakuna shaka kwamba umoja ni nguvu na utedgano ni udhaifu.) Waingereza wana msema wao usemao “Amlipaye mwimbaji ndiye huchagua wimbo.” Tutawezaje kutegemea nchi za kigeni na Makampuni ya kigeni kwa sehemu kubwa ya maendeleo yetu bila kuzipa nchi hizo na Makampuni hayo sehemu kubwa ya uhuru wetu wa kutenda wapendavyo? Ukweli ni kwamba hatuwezi. Kwa taswira hii tuliamini kwamba Taifa haliwezi kuwa huru kama haliwezi kujitegemea.  Kwa jinsi hii tuliamua kufuata siasa ya nadharia ya Ujamaa na kujitegemea. Miaka mitano ya kwanza iliyofuatia uhuru ilikuwa kipindi kigumu kwa Serikali changa. TANU yenyewe ilibidi iondokane na hali ya kuwa Chama cha kupigania uhuru na kuwa Chama cha kulinda uhuru na kujenga Taifa linalojitawala. Katika hali ambayo changamoto za kukabiliano nazo zinakuwa nyingi, wachumi hutumia falsafa  yao inayowaongoza kiuchumi iitwayo  ‘Scale of Preference”, ambayo Waswahili wanaiita kipaumbele endapo kuna miradi mingi inayolazimika kutekelezwa.

Kwa hiyo Mapungufu katika maamuzi yaliyodhihirika ni kwamba hayakuzingatia falsafa za uchumi na tahadhari za mazingira kama ifuatavyo:-

Serikali haikuwa sahihi katika kuchagua kusafirisha Gesi Asilia kutoka Mtwara kuipeleka Dar es Salaam kuwa kipaumbele kutokana na udhaifu wa uchumi tulionao na changamoto muhimu tulizo nazo i.e. ‘Scale of Preference”, au kipaumbele.

Jambo lililodhihirika vile vile ni kwamba sisi wenyewe kama Taifa hatukutumia kwa kiasi cha kutosha nguvu za Serikali na za wananchi katika kufanya maamuzi sahihi ambayo ufumbuzi wake tuna uwezo nao. Hapa ni pamoja na kutambua na kuwashirikisha wachumi wa kweli walio wazalendo na wenye nadharia ya Ujamaa na Kujitegemea. Pamoja na Mheshimiwa Rais kuwa na dhamira ya kuchukua mfumo wa Malaysia katika uendeshaji wa uchumi wao, napenda kumhakikishia kuwa taasisi yetu inayo wataalamu wa uchumi ambao wanaweza kutoa mwelekeo sahihi. Mafanikio katika uchumi wa Malaysia, UAE, China, Indonesia, Taiwan, Korea yametokana na kutumia Fikra Sahihi za Baba wa Taifa kuendesha uchumi katika nchi zao. Napenda niwakumbushe kwamba katika makala zetu za awali tulieleza kwamba Baba wa taifa alikuwa mchumi lau kama hakutoboa siri ya taaluma yake. Fikra za Baba wa Taifa ni Falsafa Sahihi za Ubhumi na utawala bora.

Ufumbuzi wa uvunaji wa raslimali za Taifa na uendelezaji wa miradi mbali mbali katika nchi yetu tumeueleza kwa kirefu katika taarifa ya mdahalo wetu wa miaka 50 ya uhuru. Tunaweza kumiliki viwanda, na tunaweza kupata fedha, lakini msingi wake ni WANANCHI na JUHUDI yao na sio wageni kutoka ng’ambo. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe wenye moyo na hasa walio wazalendo. Hii ndiyo maana ya kujitegemea.

Gesi asilia tunayo, watu tunao; kwa hiyo basi, ufumbuzi wa mgongano kaatika uvunaji na usafirishaji wa gesi toka Mtwara ni:-

(a)     Siasa safi (Siasa ya Ujamaa na Kujitegemea), na

(b)     Uongozi bora

Tuwe makini katika kuchagua silaha ya mapinduzi tunayoyataka. Tunataka kuondoa unyonge wetu kwa kutumia silaha ya wenye nguvu, silaha ambayo hatuna. Ni dhahiri kwamba tumefanya makosa kuchagua fedha kama silaha yetu.

Ni fikra porofu kuchagua fedha kuwa ndiyo silaha yetu kubwa ya maendeleo hali tunajua kuwa nchi yetu ni masikini. Mnyonge hapigani kwa fedha!

Vile vile ni fikra potofu kuamini kuwa tutaweza kuondoa hali hii ya unyonge wetu kwa kutegemea fedha za wageni kutoka ng’ambo badala ya fedha zetu wenyewe. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe wenye moyo na hasa walio wazalendo.

Taarifa ya wizara ya nishati inaonyesha kwamba TPDC inatumia fedha za walipa kodi kuwezesha wawekezaji kuvuna gesi na kupata faida kupeleka katika nchi zao

Tumejenga matumaini ya kupata fedha za maendeleo mbali mbali kwa kutumia njia potofu ya kualika msululu wa mabapari kuja kumiliki raslimali zetu na kuhodhi uchumi wetu. Lakini hatuwezi kupata za kutosha. Nia yetu na matumaini yetu ni kuwafanya wenye raslimali zao katika nchi za nje waone kwamba Tanzania ni nchi inayofaa kuingiza raslimali zao, kwani raslimali yao itakuwa salama, italeta faida, na faida hiyo wenyewe wataweza kuiondoa bila vipingamizi.. Je ni vyema kukubali kuacha uchumi wetu wote uwe mikononi mwa wageni kwa ajili ya kupata faida na kuipeleka katika nchi zao. Huu Ujamaa tunaosema kuwa ndiyo shabaha yetu, tutaujengaje? Hii ni ghiliba ya vibepari na vibwanyenye ambao ni adui wa Ujamaa wetu.

Siasa ya kualika msululu wa mabepari kuja kutunyonya na kupeleka fedha zetu za kigeni katika nchi zao utaacha uchumi wetu salama?  Madhara ya uwekezaji hayajaongeza kasi ya ufisadi, rushwa, kuongeza ukali wa maisha kwa mwananchi na kutupotosha katika utekelezaji wa siasa yetu ya Ujamaa? Je ni kweli tunaamini kwamba bila ubepari kwanza hatuwezi kujenga Ujamaa?

Je, kiongozi aliyeapa kulinda ujamaa, akipanua ubepari na kudhoofisha Ujamaa hajavunja katiba ya nchi ibara ya 9. Na kama kiongozi huyo ni mwanaCCM hajavunja katiba ya Chama chake kilichomuwezesha kupata ridhaa ya wananchi?

UVUNAJI WA GESI:-

(i)     Uwekezaji:-

Kwa hali ya kusikitisha taarifa ya wizara ya Nishati inaweka bayana Kwamba TPDC inatumia fedha ya walipa kodi kuwezesha wawekezaji kuvuna gesi asili ili wapate faida ya kupeleka kwao. Mwekezaji hatapeleka sarafu ya ki-Tanzania bali atapeleka fedha za kigeni. Kwa jinsi hii TPDC inawezesha uwekezaji wa mirija ya wawekezaji kunyonya fedha zetu za kigeni. Athari yake ni kudhoofisha thamani sarafu yetu ya ndani (Shillingi ya kitanzania) Thamani ya sarafu yetu ikidhoofika ukali wa maisha unaongezeka. Baya zaidi ni kodi zetu wenyewe zinatumika kuwezesha kuwekeza mirija ya kunyonya fedha zetu za kigeni isiyondosheka. Baba waTaifa alituusia tuwe na subira ya kuvuna madini mpaka tuelimishe vijana wetu. Lakini vile vile ili tufaidi raslimali zetu ni lazima tuzivune wenyewe.

Kama Serikali itakuwa na upungufu wa mtaji ni vema wauze hisa kupitia Dar es Salaam Stock exchange. Watanzania million 45 tunao uwezo kwa pamoja kumiliki uchumi wetu wenyewe. Taarifa ya Wizara ya Nishati inadai kwamba uchorongaji wa kusima kimoja cha gesi asilia nchi kavu ni dola za marekani Millioni 40. Watanzania Millioni 45 tunahitaji kununua hisa za wastaniwa dola moja kwa kila Mtanzania. Taarifa ya Waziri inaonyesha kwamba “Serikali inatumia fedha nyingi za kigeni kununulia mafuta ya kufua umeme tunaoutumia kila siku. Takribani Dola za Marekani Billioni Moja (sawa na Shillingi Trillion 1.6) kwa mwaka zitaokolewa kutokana na mitambo iliyopo nchini.  Taarifa hii inaonyesha kwamba Serikali inao uwezo wa kupata dola Million 40 kama wanao uwezo wa kutumia  Dola Billioni Moja kwa mafuta ya umeme tu.

Tukifanya maamuzi sahihi, kwa kutumia nguvu za Serikali na nguvu za wananchi tunaweza kumiliki uchumi wetu sisi wenyewe bila kualika msululu wa mabepari kuja kutunyonya. Ndugu zetu Mafisadi Watanzania hawatalazimika kuhamisha mitaji yao bali watapata fursa ya kusogeza badala ya kuzihamisha. Kwa jinsi hii thamani ya shillingi itabaki imara. Ili thamani ya shillingi yetu iwe imara inatubidi kukata mirija inayonyonya fedha zetu za kigeni.

Ushirikishwaji wa Wananchi katika uwekezaji kwa jinsi hii umetumika UAE. Watu wanaposikia kwamba UAE huwa wanawekewa fedha kwenye akaunti zao, ukweli ni kwamba huwa wanawekewa gawio la hisa zao katika miradi mbali mbali inayosimamiwa na serikali yao.

 • Ni vema Wizara itambue kwamba Gesi ina kiwango maalumu, ambacho hupungua kutokana na uvunaji. Kwa hiyo kuna siku gesi hiyo itakwisha. Nukuu ya Taarifa:- Kiasi cha wingi wa Gesi Asilia  iliyogunduliwa nchi kavu na baharini ni takribani Futi za ujazo trilioni 35.” Je hizi zinawatosha watanzania hadi siku ya kiyama? (mwisho wa dunia).
 • Kwa mtazamo wa matumizi ya maji ya mto Nile, ni kwamba hatutegemei Mto Nile (Kagera) kukauka pamoja na propaganda ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo umeme kutokana na vyanzo vya mto Nile ungekuwa wa uhakika kwa muda mrefu.

(ii)    Usafirishaji:-

Kwa ujumla wetu, Watanzania wote tuna haki ya kugawana Keki ya Taifa sawia.

(a)  Pamoja na kodi ndogo kutoka Wilaya ya Ngara, mkazi wa Ngara analipa kodi zaidi ya mkazi wa Dar es Salaam. Bidhaa inaposafirishwa kutoka Dar kwenda Ngara inalipiwa VAT. Kodi hiyo ya ziada kutokana na usafirishaji kwa mithili ya VAT anailipa mkazi Ngara. Hata katika asilia 80% ya kodi iliyopatikana Dar, mkazi wa Ngara naye kachangia kwa namna moja au nyingine.Je inatajwa Ngara kujenga hoja ya kupuuza kuendeleza uzalishaji kwenye chanzo asili cha maji Omurusumo kwenye mto Nile (Kagera) kwa dhana kwamba Watanzania wa Ngara na karagwe watafaidi?

Matunda ya raslimali za kitaifa ni ya Watanzania wote. Lakini mkulima wa ngara analima Klahawa ambayo inaleta fedha za kigeni am,bazo Bepari mwekezaji atahamisha kupeleka kwao na kumuachia ukali wa maisha Vigezo vya uchumi havikuzingatiwa katika maamuzi ya kujenga bomba ya kusafirisha gesi kutoka Mtwara kwende Dar es Salaam. Ukweli ni kwamba gharama ya kujenga bomba hilo ni kubwa sana.

Nchi yetu ni maskini na ina changamoto nyingi za kutatua. Ujenzi wa Bomba hilo sio kipaumbele. Kama ni uzalishaji wa umeme, ni ukweli kwamba gharama ya kuzalisha umeme lngekuwa rahisi kama mitambo ya Kinyerezi ingefungwa karibu na malghafi gesi inapopatikana (i.e. Mtwara) bila kuingia gharama ya kuisafirisha, na kuunganisha umeme huo kwenye gridi ya Taifa. Hata kama umeme utazalishwa Dar es Salaam, umeme huo vile vile utaunganishwa kwenye gridi ya Taifa.

(b) Gesi ina hulka ya kuwaka moto. Kwa hiyo endapo bomba hilo litavuja, linaweza kuleta madhara ya maisha kwa watu wengi.

(c) Kinyerezi iko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa. Ndege za kimataifa zinaweza kususa kutua Dar es Salaam kwa tahadhari ya usalama, kufuatia madhara yatokanayo endapo gesi hiyo italipuka.

(d) Jiji la Dar es Salaam linapanuka kwa kasi kubwa. Kinyerezi ingetumika kwa makazi ya watu. Hapa udhaifu wa mipango miji umejitokeza, kama vile EPZ ilivyowekwa Mabibo External.

(e) Kwa ujumla tahadhari ya mazingira haikufanyiwa tathmini. Tunaiomba NEMC itoe taarifa ya Environmental impact Assessment.

(f) Hoja potofu ya ktgezo cha kodi ilipatikanayo kutoka Dar es Salaam kuwa asilimia 80% ni hoja dhaifu na inawaongezea watu wa Mtwara kuendelea kujenga hoja potofu ya kudai kwamba manufaa ya gesi yatakuwa ya watu wa Mtwara endapo gesi hiyo haitasafirishwa.

(g) Jambo linalodhihirika ni kwamba kama kweli Dar wanalipa asilimia 80% ya kodi na kodi inatokana na kiasi cha fedha kinachopatikana, tafsiri yake ni kwamba Dar es Salaam inamiliki asilimia 80%  ya uchumi wa Tanzania uliotokana na uwekezaji kutokana na raslimali za watanzania wote. Hii inajenga hofu kwamba kama kigezo ni kodi inayopatikana Dar basi kuna upendeleo maalum kwa Dar na Dar es salaam wanawanyonya Watanzania wenzao ambao hawaishi Dar es Salaam.  Hii inaongeza msongamano wa watu na magari Dar, na inasababisha Dar kutumia raslimali za umma kuboresha miundombinu ya Dar kuwawezesha wakazi wa Dar es salaam kuishi Dar kwa starehe.

Je, wakazi wa Dar ndio wanaolipa kodi hiyo. Walio wengi Dar hawashiriki katika uzalishaji. Ubabaishaji, uranguzi na ufisadi ndivyo vyanzo muhimu vya mapato ya wakazi walio wengi Dar es Salaam hadi jiji likaitwa Bongo. Watanzania walioko nje ya dar es Salaam walio wengi wanashiriki katika shughuli za uzalishaji. Upendeleo huu ni kukiuka katiba na huo ndio unyonyaji.

Itaendelea…

Mwandishi Dr. Kalokola Muzzammil ni mwanaharakati aliye katika ‘Mapambano ya kudumisha Fikra Sahihi za Baba wa Taifa’ anapatikana kwa namba hizi 0784 489 526 au 0713 330 633 na 0774 399 526

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Featured

UJASUSI: Jinsi kijana wa kiume kutoka New Zealand alivyojaribu  kumuua Malikia Elizabeth II

Published

on

Shirika la Ujasusi la New Zealand  (SIS) limethibitisha kwa mara ya kwanza kwamba kulikuwa na jaribio la kumuua Malikia Elizabeth II wakati alipotembelea jiji la Kusini la Dunedin mwaka 1981.

Jaribio hilo la kumuua Malikia linalodaiwa kutekelezwa na kijana wa kiume limechochea hamasa ya polisi kutaka kujua ni kwa kiasi gani wanausalama hao walifanikiwa kuzima njama hizo.

Taarifa iliyotolewa na SIS  zinaonesha kuwa kijana huyo, Christopher Lewis (17) alipiga risasi kuelekea kwa Malikia wakati akishuka kwenye gari lake ambapo alikuwa anaenda kushuhudia Maonyesho ya Sayansi yaliyofanyika Oktoba 14, 1981 katika jiji hilo. Tukio hilo lilitokea akiwa katika ziara ya siku 8 kutembelea nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola.

“Lewis alidhamiria kumuua Malikia, hata hivyo hakuwa katika nafasi nzuri ya kurusha risasi, hata silaha iliyotumia haikuwa katika umbali wa kuweza kumfikia mhusika,” imesema taarifa iliyotumwa SIS kwa vyombo vya habari.

Lewis ambaye anatajwa kwenye taarifa ya ujasusi kama ‘kijana msumbufu’ hakuhukumiwa kwa jaribio la kutaka kuua au kosa la uhaini. Tukio hilo lilifanywa kuwa siri ili kuzuia sifa mbaya kwa nchi (New Zealand) ambayo ilitembelewa na mgeni wa heshima. Badala yake Lewis alihukumiwa kwa kumiliki silaha kinyume na sheria na kufyatua risasi.

                       Malikia Elizabeth II akiwa ameambatana na walinzi wake alipotembelea New Zealand

Inaelezwa kuwa watu waliohudhuria tukio la kuwasili kwa Malikia walisikia mlio wa risasi lakini Polisi waliokuwa wanasimamia usalama katika eneo hilo la Dunedin waliwaambia kuwa ilikuwa ni sauti ya kuanguka kwa kitu au magari kugongana.

“Uchunguzi wa sasa wa polisi juu milio iliyosikika umefanywa kwa umakini na wawakilishi wa vyombo vya habari wamepata mrejesho kuwa kelele zilisababishwa na baruti”, inaeleza ripoti kutoka SIS iliyotolewa mwaka 1981 baada ya kutokea tukio hilo.

Kulingana taarifa za ujasusi zinaeleza kuwa polisi wamekuwa wakifuatilia nyendo za Lewis tangu 1986 ambapo Malikia alitembelea tena New Zealand wakiogopa kuwa anaweza kutekeleza tena uhalifu huo. Kuwekwa wazi kwa siri hiyo kumewaibua polisi ambao wameanza kuchunguza upya kesi hiyo.

Zaidi ya muongo mmoja uliopita, Lewis alihukumiwa kwa mauaji ya mwanamke mmoja katika mji wa Auckland na kumteka mtoto wa kike ambapo baadaye alimtupa karibu na kanisa.

Kulingana na taarifa mbalimbali za wakati huo zinaeleza kuwa Lewis alijidhuru kwa umeme akiwa gerezani mnamo 1997 akisubiri hukumu ya kuua. Lakini alikana mashtaka ya kuua kwa ujumbe mfupi wa kifo (suicide note).

New Zealand ilipata uhuru mwaka 1947 kutoka kwa Uingereza lakini inamuheshimu Malikia kama kiongozi wa taifa. Ameitembelea nchi hiyo kama Malikia mara 10 na mara ya mwisho ilikuwa 2002.

Continue Reading

Featured

FREEDOM HOUSE: Tanzania ina uhuru kiasi, kufungiwa vyombo vya habari, kuzuia mikutano ya kisiasa kuididimiza kwenye nchi zisizo na uhuru kabisa

Published

on

Ripoti mpya iliyotolewa na taasisi huru ya Freedom House imesema misingi ya demokrasia ikiwemo uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kukusanyika imeendelea kudhoofika nchini Tanzania na hali hiyo isiporekebishwa itaingia kwenye kundi la nchi zisizo na uhuru kabisa duniani.

Kulingana na  Freedom House  ambao walichambua data katika nchi 195 za ulimwenguni katika mwaka 2017 wamebaini kuwa nchi 88 zina uhuru,  58 zimejumuishwa kwenye kundi la nchi zenye uhuru kiasi huku 48 zikiwekwa kwenye kundi la nchi zisizo na uhuru kabisa.

Ripoti hiyo imebainisha kuwa misingi ya demokrasia ikiwemo uchaguzi usio huru na haki, uhuru wa kujieleza umeendelea kushuka kwa mwaka wa 12 mfufululizo duniani kote. Miongoni mwa matokeo yaliyostaajabisha ni kudhoofika kwa  Marekani ambayo ni mama wa demokrasia kutokana na uchunguzi unaofanywa na Mwendesha Mashtaka Maalumu kuhusu Urusi kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 ambao ulimpa ushindi Rais Donald Trump.

Tanzania imewekwa kwenye nchi 88 ambazo zina uhuru kiasi lakini inatahadharishwa kuwa inaweza kuingia kwenye nchi zisizo na uhuru kabisa. Tahadhari hiyo inatokana na mwenendo wa viongozi wa serikali kufungia vyombo vya habari, kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, kushtakiwa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa tuhuma za uchochezi na kukamatwa kwa wapinzani wa kisiasa ambao wanakosoa na kutoa mawazo yanayotofautiana na serikali.

Pia utekelezaji wa Sheria ya Takwimu ya mwaka 2015, Sheria ya Huduma ya Habari ya mwaka 2016 na Sheria ya Makosa ya Mtandao  ya mwaka 2015 umekuwa ukilalamikiwa na wadau wa maendeleo kuwa ni mkakati wa kudhoofisha uhuru wa kutoa maoni, uwazi na uwajibikaji.

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) nchini hivi karibuni kilitoa tamko la tathmini ya uchaguzi mdogo wa marudio wa kuchagua madiwani uliofanyika katika kata 43 kwenye mikoa 19 ya Tanzania  Novemba 24 mwaka jana ambapo kilibaini mambo mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu.

Tathmini hiyo iliibua mambo mbalimbali ikiwemo matumizi mabaya ya nguvu ya vyombo vya dola, matukio ya watu kutekwa na watu wasiojulikana, watu kupigwa, kujeruhiwa  kwa lengo la kuharibu na kuvuruga uchaguzi  na vilevile kuwatia hofu wapiga kura.

 

Afrika Mashariki hali bado tete

Tanzania inaungana nchi nyingine za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Uganda ambazo nazo zimewekwa kwenye kundi la nchi zenye uhuru kiasi huku za Rwanda, Burundi na Sudan ya Kusini zimejumuishwa kwenye nchi zisizo na uhuru kabisa.

Awali Uganda ilikuwa kwenye nchi zisizo na uhuru kabisa lakini imepanda hadi kwenye uhuru kiasi kwasababu ya  kuimarika kwa tasnia ya habari na utashi wa wanahabari, blogu na  uhuru wa wananchi kutoa maoni yao licha ya mazingira ya kisiasa kuminywa na utawala wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni.

Rais Museveni mwenye umri wa miaka 73 amekuwepo madarakani  tangu 1986 amefanikiwa kubadilisha sheria  ya ukomo wa umri wa miaka 75 wa kugombea urais ambapo atapata fursa ya kugombea tena mwaka 2021. Chaguzi nchini Uganda zimekuwa zikitawaliwa na vurugu za polisi na wananchi, kuzimwa kwa intaneti na kuwekwa kizuizini kwa viongozi wa upinzani ikiwemo Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change.

Kwa upande wa Kenya ambayo imekuwa ikisifika kwa kuimarisha misingi ya demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki ambapo kwa mara ya kwanza mahakama ilifanikiwa kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa Urais yaliyompa ushindi Rais Uhuru Kenyatta uliofanyika Agosti 2018. Uchaguzi ulirudiwa na Rais Kenyatta alichaguliwa tena.

Marudio ya uchaguzi yalilamikiwa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuwa hayakuzingatia haki za binadamu ambapo watu ambao walipinga uchaguzi huo walikumbana na mkono wa dola. Matendo hayo ndiyo yaliiweka Kenya kwenye kundi la nchi zilizo na uhuru kiasi.

Burundi na Sudan Kusini zimewekwa kwenye kundi la nchi zisizo na uhuru kabisa kutokana na mapigano ya kikabila ambayo yamedhoofisha mfumo wa kisiasa wa kuongoza nchi. Vyombo vya habari na wananchi wanaotoa maoni tofauti na serikali wamekuwa wakiteswa, kufungwa na kuuwawa.

Chanzo: Freedom House           – Nchi zisizo na  uhuru  – Nchi zenye uhuru     – nchi zenye uhuru kiasi   

 

Hali ilivyo Afrika

Afrika kama zilivyo nchi za Afrika Mashariki hali ya demokrasia siyo ya kuridhisha ikizingatiwa kuwa asilimia 11 ya wakazi wapatao bilioni 1.02 wa bara hilo ndio wana uhuru wa kweli, huku 52% wana uhuru kiasi na 37% hawa uhuru kabisa.

Ripoti ya Freedom House inaeleza kuwa waliangazia nchi 49 za Afrika na kugundua kuwa nchi 8 (18%) ndio zina uhuru wa kweli, nchi 22 (43%) zina uhuru kiasi na 19 (39%) hazina uhuru kabisa. Nchi zinazotajwa kuwa na uhuru ni Afrika Kusini, Namibia, Botswana, Ghana, Togo, Senegal na Kisiwa cha Sao Tome.

 Sababu ya nchi nyingi za Afrika kuwepo kwenye kundi la zisizo na uhuru ni matokeo ya viongozi kukaa madarakani muda mrefu, vurugu za kisiasa na kikabila ambazo zimekuwa zikihatarisha haki za binadamu.

 

Demokrasia ya Dunia

Demokrasia ya dunia inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kisiasa kuliko wakati mwingine ambapo mwaka 2017 ulishuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwemo kuminywa kwa  uchaguzi huru na kweli, haki za watu wachache, uhuru wa kujieleza, utawala wa sheria.

Nchi 71 kati ya 195 zimeshuhudiwa zikiteteleka katika kulinda haki za kisiasa na jamii ambapo ni nchi 35 tu ndizo zimeweza kulinda haki hizo. Kudhoofika kwa demokrasia kunaendelea kushuka kwa miaka 12 mfululizo na hatua muhimu zisipochukuliwa amani ya dunia itawekwa rehani.

Marekani ambayo ni bingwa wa demokrasia duniani nayo imeripotiwa na taasisi ya Freedom House kudhoofika katika kulinda haki za kisiasa na kijamii na kuzua mgongano wa mawazo miongoni mwa nchi zinazoibukia katika kujenga demokrasia ya dunia.

Tangu kuisha kwa vita baridi, nchi nyingi ziliachana na utawala wa kiimla na kugeukia demokrasia ya vyama vingi lakini hali hiyo imeanza kujitokeza tena ambapo idadi ya viongozi wanaoongoza kwa udikteta inaongezeka.

 

Uhuru wa nchi moja unategemea uhuru wa nchi zote

Demokrasia itabaki kuwa tunu muhimu kwa jamii zilizostaarabika, ikifungua milango ya uwazi, mawazo na fursa mpya na zaidi ya yote kulinda uhuru wa mtu mmoja mmoja. Ikiwa watu duniani kote wanadai mazingira mazuri ya kisiasa ni dhahiri wanakumbatia misingi ya demokrasia: uchaguzi huru, uhuru wa kujieleza, uwazi na uwajibikaji wa serikali, utawala wa sheria ambao hauingiliwi na polisi, jeshi au taasisi nyingine za nchi.

Hata hivyo, Karne ya 21 imeshuhudia ugumu wa kuifanya demokrasia kuwa endelevu ambapo baadhi ya nchi zinatekeleza lakini zingine zinapuuza. Utawala wa kidekteta wa Urusi na China unatambua wazi ili uendelee kuwepo unahitaji kuimarisha demokrasia katika nchi nyingine ili ziendelee kufaidika na mahusiano ya kidiplomasia. Ukuaji wa  demokrasia ni kulinda haki za watu wote duniani kupitia utandawazi   

Continue Reading

Afya

Is Tanzania’s Adolescent Fertility Rate Three Times Higher Than Global Counterparts?

Published

on

The Comprehensive Community-Based Rehabilitation in Tanzania (CCBRT), an organization ​which works to provide affordable medical and rehabilitative services for mothers and newborns throughout Dar-es-Salaam, marked World Contraception Day on September 26 with a call for more efforts to meet the reproductive health needs of teens between 15 and 19 years old.

The report highlights a worrying statistic — Tanzania’s adolescents are having almost three times as many children on average as their global counterparts, with 135 births per 1000 girls reported in the country, compared to an average of 44 per 1000 girls aged 15–19 worldwide in 2015.

CCRBT attributes the high adolescent fertility rate to a lack of access to contraceptive services, with Technical Advisor for Nursing Bola Abbas saying, that only about 8 per cent of current family planning clients are between the ages of 15 to 19.

On a national scale, Abbas explains, demand for family planning among adolescent girls is still very low, with only one out of every three of those who are sexually active within the 15 to 19 age group using modern contraceptive methods.

So the question is, how does Tanzania’s adolescent fertility rate compare to that of the rest of the world?

Pesacheck investigated the claim that Tanzanian adolescents are having three times as many children as their peers in the rest of the world and found that the statement is TRUE for the following reasons:

Tanzania’s adolescent fertility numbers are rather high, with 4.4% of girls aged 15 having given birth according to the country’s Demographic and Health Survey.

The Sustainable Development Goals call for countries to ensure universal access to sexual and reproductive healthcare services, including family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes by 2030.

The indicators for this goal are the proportion of women of reproductive age (15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods, and the adolescent birth rate (10–14 years and 15–19 years) per 1,000 women in that age group.

For several sub-Saharan countries, Tanzania included, access to modern family planning methods is low for this particular age group, and as a result, the regional average is 105 births per 1,000, which is more than double the global average.

Tanzania’s National Bureau of Statistics produced a national fertility and nuptiality report based on data from the 2012 national census, which shows that Adolescent Fertility Rate (AFR) was 81 births per 1,000 women aged 15–19.

The report further shows that in 2012, 23.3% of adolescent girls in the country had given birth to at least one child. Additionally, 42.2% of girls who had never attended school had given birth, compared to just 9% of those who had reached university.

This shows that there is a need for contraceptive access for teenage girls in Tanzania, especially for girls in rural areas and those with limited access to education.

The Tanzania Demographic and Health Survey 2015–16 indicates that 27% of girls aged 15–19 have given birth. Crude birth rates for girls aged 15–19 show that there 135 births per 1,000 girls in Mainland Tanzania and 132 per 1,000 girls in Zanzibar, way above the global average of 44. The data also shows that contraceptive access for this age group is also quite low, with 10.4% of girls aged 15–49 using any form of contraception.

It would therefore appear that the lack of access to contraceptives is contributing to the increased likelihood of adolescent girls getting pregnant.

So the claim by CCBRT that Tanzania’s adolescent fertility rate is almost three times the global average is TRUE. This is driven largely by a lack of access to contraceptives for young people in the 15–19 age group, and the relatively high levels of poverty that have driven many out of school and into early marriage.

As a result, the country is unlikely to meet the Sustainable Development Goal of overall good health and wellbeing of mothers unless it puts measures in place to ensure universal access to sexual and reproductive health-care services for girls and women of all ages.

Do you want us to fact-check something a politician or other public figure has said about public finances? Complete this form, or reach out to us on any of the contacts below, and we’ll help ensure you’re not getting bamboozled.

This report was written by PesaCheck Fellow Belinda Japhet, a Communications Consultant, Online Editor based in Tanzania. The infographics are by PesaCheck Fellow Brian Wachanga, who is a Kenyan civic technologist interested in data visualisation. This report was edited by PesaCheck Managing Editor Eric Mugendi.

Continue Reading

Muhimu Kusoma

Copyright © 2020 FikraPevu.com